ร้านหนังสือวีรสุ

บริหารเงินสดอย่างมืออาชีพ

฿150.00 ฿90
แนวทางการบริหารเงินสดของกิจการ โดยยรรยง ธรรมธัชอารี
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : การบริหารเงิน/การลงทุน
  • รหัสสินค้า : 007052

รายละเอียดสินค้า บริหารเงินสดอย่างมืออาชีพ

เขียนโดย ยรรยง ธรรมธัชอารี 
หนังสือปกอ่อน หนา 168 หน้า สภาพ 90%
พิมพ์ปี พ.ศ.2549
ซีเอ็ดยูเคชั่น

สำหรับเจ้าของกิจการและผู้บริหารธุรกิจ...
ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารเงินสดของกิจการเชิงปฎิบัติ
ตั้งแต่การใช้ระบบเงินสดย่อย 
การจัดทำประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
การป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับเงินสด
การวิเคราะห์โครงการลงทุนจากกระแสเงินสด
รวมถึงความสัมพันธ์ที่มีต่อความถูกต้องในการจัดทำบัญชีของกิจการ
นอกจากนั้นยังช่วยสร้างความเข้าใจเรื่องความสำคัญของเงินสด
ต่อการบริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ
โดยเสนอแนวคิดเห็นความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์
ระหว่างเงินสดกับการดำเนินธุรกิจทุกๆ ด้าน
เพื่อนำไปสู่การส่งสัญญาณเตือนเกี่
ยวกับฐานะเงินสดทั้งในปัจจุบันและอนาคต....