เทคนิคการวัดผลงานสมัยใหม่

คุณสมบัติสินค้า:

แนวทางการวัดผลงานองค์สำหรับผู้บริหาร

Share

Share

โดย ณัฐพล ชวลิตชีวิน และ ดร.ปราโมทย์ ศุภปัญญา  
หนังสือปกอ่อน หนา 363 หน้า สภาพ 95%
พิมพ์ครั้งที่ 1 :  มีนาคม 2545 

การวัดผลแบบเก่าบกพร่องตรงไหน? ถึงต้องมีการเปลี่ยนแปลง
ทำไม! ความนิยม Balance Scorecard จึงแพร่หลายไปทั่วโลก
พร้อมตัวอย่างสมบูรณ์ที่สุด    

ท่านไม่สามารถบริหารงานใดๆ ได้ ถ้าท่านไม่สามารถวัดผลงานได้
ท่านไม่สามารถวัดผลงานได้ ถ้าท่านไม่สามารถบอกได้ว่าสิ่งที่ต้องทำนั้นคืออะไร
ถ้าท่านไม่เข้าใจ ท่านจะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ ถ้าท่านไม่บริหาร....  

ปัจจุบันโลกหันไปหาคลื่นลูกใหม่หรืออุตสาหกรรมใหม่ในยุคดิจิตัล
อุตสาหกรรมใหม่พวกนี้เทคโนโลยียังไม่นิ่งและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
เทคนิคการบริหารและวัดผลองค์กรแบบใหม่จึงเป็นสิ่งจำเป็น
Powered by MakeWebEasy.com