เขี้ยวเล็บของผู้จัดการหญิง

คุณสมบัติสินค้า:

แนวทางการบริหารงานสำหรับนักบริหารหญิง

Share

Share

House Power
by Shirley Sloan Fader
แปลโดย ยรรยง แดงบุปผา
หนังสือสภาพ 90% ปกอ่อนหนา 193 หน้า  
เมษายน 2530

นักบริหารหญิงที่ดีต้องรู้วิธีจัดการกับสิ่งต่อไปนี้
- การใช้และรักษาไว้ซึ่งอำนาจ
- ศิลปการดึงดูดใจคน
- กระตุ้นลูกน้องระหว่างลดงบการจ้าง
- การนำเทคโนโลยี่ระดับสูงมาใช้
- ลีลาการทำงานของลูกน้องที่ชักนำให้คุณประสาทเสีย
- ฯลฯ
Powered by MakeWebEasy.com