กรณีศึกษากลยุทธ์ธุรกิจ เล่ม2

คุณสมบัติสินค้า:

อ่านเกม อ่านกลยุทธ์ วิเคราะห์ธุรกิจไทย

Share

Share

รศ.สมชาย ภคภาสวิวัฒน์ - บรรณาธิการกิตติมศักดิ์
พิชัย ศิริจันทนันท์ - บรรณาธิการ
หนังสือปกอ่อน 157 หน้า สภาพ 95 %
พิมพ์ปี พ.ศ. 2542
ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ

การปรับตัวของภาคธุรกิจไทยที่จำเป็นประการหนึ่ง
คือการพัฒนากลยุทธ์ในการบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ทวีความเข้มแข็งทุกขณะ
ในบริบทการเรียนการสอนในด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
จึงนับว่ามีความจำเป็นอย่างมาก
องค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่งก็คือ
การศึกษาและเรียนรู้จากกรณีศึกษาอันหลากหลาย
และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงของสังคมธุรกิจไทย...
Powered by MakeWebEasy.com