คิดแบบ...ริช เดอโวส ฉบับปรับปรุงใหม่

คุณสมบัติสินค้า:

แนวความคิด ริช เดอโวส ผู้สถาปนาแอมเวย์และเจ้าของทีมออรืลานโต เมจิก

Share

Share

เขียนโดย แพท วิลเลี่ยมส์ และจิม เดนนี่
แปลโดย จารุวรรณ เทพธานี
หนังสือปกอ่อน สภาพ 90%

ความสำเร็จซึ่งบังเกิดจากคุณธรรมในธุรกิจและชีวิต... 
ริช เดอโวส...เป็นนักคิด นักพูด นักปฎิบัติผู้ที่ยิ่งใหญ่ และได้อยู่ในโลกของธุรกิจ
ขายตรงแอมเวย์มากว่า 45 ปี ริชได้ปฎิบัติตนเป็นแบบอย่างของผู้นำอย่างแท้จริง
โดยยึดมั่นหลักการ ความเสมอภาคในเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน และยึดมั่นในเสรีภาพ
ส่วนบุคคล และการค้าเสรีตลอดอายุการทำงาน...
เป็นอัจฉริยะบุคคลซึ่งเป็นแบบอย่างในการสร้างตัวมาด้วยสมองและสองมือเปล่า
จนสามารถประสบความสำเร็จสูงสุดในระดับโลกด้วยการร่วมกับ เจย์ แวน แอนเดล
เพื่อนและหุ้นส่วนทางธุรกิจที่ดีที่สุดของเขาก่อตั้งอาณาจักรการตลาดแบบหลายชั้น
ในนาม "แอมเวย์" ไว้เป็นอนุสรณ์แห่งความสำเร็จและเป็นเครื่องมือในการ
"ก่อร่างสร้างชีวิต" ของคนธรรมดาๆ ที่มีความใฝ่ฝันทุกคน ริชยังเป็นหนึ่งในบุคคล
ต้นแบบในดวงใจที่นักธุรกิจแอมเวย์ทั่วโลกยึดถือเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต
และสร้างธุรกิจส่วนตัวของตนเอง...
Powered by MakeWebEasy.com