ล้านเส้นทางสู่ความสำเร็จ

คุณสมบัติสินค้า:

ตัวอย่างผู้ประสบความสำเร็จในการทำ Amway

Share

Share

AmWay..MILLION WAYS TO SUCCESS 
โดย พัฒนพนธุ์ วงษ์พันธุ์ และสมปรารถนา คล้ายวิเชียร 
หนังสือปกอ่อน หนา 228 หน้า สภาพ 90% 
พิมพ์ครั้งที่สอง เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2550
สำนักพิมพ์มติชน 

บันทึก 20 ปี ปรากฎการณ์แห่งความสำเร็จทางธุรกิจที่น่าศึกษา...

หนังสือเล่มนี้ไม่ต่างไปจากแว่นขยายที่ส่องลึกลงไปให้เห็นเบื้องหน้า-เบื้องหลัง
แห่งความสำเร็จของธุรกิจขายตรงระดับโลก และเป็นหมายเลข 1 ของเมืองไทย
ว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างในทุกๆ มิติ...
เพราะถึงที่สุดแล้ว นอกจากระบบการขายตรงแบบหลายชั้นที่เหมาะสม
คุณภาพสินค้าที่แตกต่าง
การบริหารจัดการที่สอดรับกับสถานการณ์ในห้วงเวลาต่างๆ แล้ว
ยังมีเคล็ดลับองค์ความรู้อีกมากมาย
รวมถึงที่จะลืมไม่ได้เด็ดขาดก็คือ พลังมหัศจรรย์ของ..."นักธุรกิจอิสระ"
ผู้เป็นกลไกสำคัญในการสร้างเครือข่ายและความสำเร็จอย่างยั่งยืน...
ทั้งหมดนั้นคือเส้นทางสายต่างๆ ที่ล้วนนำไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งมีหลากหลายจนนับไม่ถ้วน
แม้ความสำเร็จในการเดินเข้าสู่ธุรกิจแอมเวย์ หรือธุรกิจเครือข่าย
จะไม่มี "สูตรสำเร็จ" หรือเส้นทางที่ออกแบบมาอย่าง "สำเร็จรูป" ก็ตาม...
Powered by MakeWebEasy.com