สอนให้หนู...รู้จักรักและเลี้ยงสัตว์ โดย นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร

คุณสมบัติสินค้า:

คู่มือสำหรับคุณพ่อคุณแม่ เลือกสัตว์เลี้ยงให้ลูกรัก เลี้ยงสัตว์อย่างไรให้ปลอดภัย

Share

Share

โดย นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร 
หนังสือปกอ่อน หนา 72 หน้า สภาพ 90%

เด็กกับการเลี้ยงสัตว์ตัวน้อยในบ้าน คือกิจกรรมยามว่างที่จะช่วยให้หัวใจดวงน้อยๆ
เรียนรู้การแบ่งปัน การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การให้ความรักต่อสิ่งรอบตัว
เป็นการกล่อมเกลาจิตใจให้ละเอียดอ่อน และเกิดความเพลิดเพลินใจ
นอกจากนี้การเลี้ยงสัตว์หรือการมีสัตว์เลี้ยงในบ้านยังปลูกฝังให้เด็กๆรู้จักรับผิดชอบ
เมื่อเขาต้องทำหน้าที่ดูแลให้ข้าวให้น้ำลูกสุนัขตัวจ้อย
หรือทำความสะอาดกรงกระต่ายหูยาว ฯลฯ 
การนำสัตว์มาเลี้ยงนั้น
คุณพ่อคุณแม่ควรคำนึงถึงความปลอดภัยของสมาชิกในครอบครัว
ป้องกันอันตรายจากโรคซึ่งสัตว์อาจเป็นพาหนะหรือสัตว์เลี้ยงทำร้าย
ต้องดูแลสภาพแวดล้อมในบ้านให้สะอาดถูกสุขวิทยา
และสอนให้เด็กๆ เล่นกับสัตว์เลี้ยงอย่างระมัดระวังไม่ประมาท
Powered by MakeWebEasy.com