กระจก(ไม่)ตกยุค โดย ทมยันตี โปษยานนท์

คุณสมบัติสินค้า:

เรื่องเล่าในอดีต

Share

Share

โดย ทมยันตี โปษยานนท์
หนังสือปกอ่อน หนา 83 หน้า สภาพ 95%
พิมพ์ครั้งที่สอง, ตุลาคม 2552

กระจก(ไม่)ตกยุค
เป็นกระจกที่สะท้อนให้เห็นภาพของความสัมพันธ์ที่แนบแน่นอบอุ่นของครอบครัวหนึ่ง
ย้อนถึงยุคบิดามารดาของผู้เขียน
โยงต่อมาจนถึงยุคลูกๆ ของเธอ
ทำให้เห็นว่า
คำสั่งสอนหรือค่านิยมของคนรุ่นเก่า
หากรู้จักถ่ายทอด
แม้สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ก็ยังสามารถนำเอาสิ่งดีๆ ให้ตกทอดมาถึงลูกหลานได้เสมอ
Powered by MakeWebEasy.com