กลยุทธสู่ความสำเร็จในธุรกิจส่วนตัว

คุณสมบัติสินค้า:

แนวทางการทำธุรกิจส่วนตัวให้ประสบผลสำเร็จ

Share

Share

โดย Philip Holland 
เรียบเรียงโดย ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ
หนังสือปกอ่อน หนา 288 หน้า สภาพ 95%
พิมพ์ปี พ.ศ. 2548 สำนักพิมพ์ซีเอ็ด

ไม่ว่าคุณเพียงแต่คิดหรือลงมือทำไปแล้วหนังสือเล่มนี้จะให้คำตอบ
ทั้งหมดแก่คุณ...

ฟิลิป ฮอลแลนด์
ได้กลั่นกรองและรวบรวมประสบการณ์ในการทำธุรกิจส่วนตัวกว่า 25 ปี
เนื้อหาสาระที่น่าสนใจประกอบด้วยเทคนิคสำหรับการประกอบธุรกิจส่วนตัวอย่าง
ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใดก็ตาม
หัวข้อที่เขียนครอบคลุมตั้งแต่การเริ่มต้นทำธุรกิจตลอดจนรายละเอียดในการ
ดำเนินธุรกิจส่วนตัว เน้นถึงกลยุทธ์ที่มีความยืดหยุ่นและอาศัยสัญชาตญาณ
สามัญสำนึกของประสบการณ์เป็นหลัก
รวมทั้งให้ข้อคิดสำหรับช่วยตัดสินใจว่าคุณต้องการเป็นผู้ประกอบการหรือไม่
หรือเมื่อใดคุณควรขยายกิจการ สาระที่สำคัญ เช่น
- วิธีเลือกธุรกิจ
- การเลือกทำเลธุรกิจ
- การตัดสินใจเลือกหุ้นส่วน
- ข้อดีข้อเสียของระบบแฟรนไชส์
- เทคนิคการกู้เงิน
- เทคนิคการบริหารเงินสดหมุนเวียน
- เทคนิคการจัดระบบบัญชีที่ดี
!!! อย่าลืมว่า...โลกเรานี้ยังเต็มไปด้วยโอกาสทางธุรกิจอย่างมหาศาล
ไม่ว่าสภาวะเศรษฐกิจและการเมืองจะเป็นอย่างไรก็ตาม
และคุณคือผู้หนึ่งที่มีโอกาสเป็นเจ้าของกิจการที่ประสบความสำเร็จ
จากการไขว่คว้าโอกาสทองเหล่านั้นได้...
Powered by MakeWebEasy.com