เกษียณเร็ว เกษียณรวย โดย Robert T.Kiyosaki

คุณสมบัติสินค้า:

วางแผนเกษียณเพื่ออิสรภาพทางการเงิน

Share

Share

Retire Young - Retire Rich
เขียนโดย Robert T.Kiyosaki, Sharon L.Lecther, C.P.A.
เรียบเรียงโดย ดร. สมจินต์ ศรไพศาล, ดร.ศุภกร สุนทรกิจ,
ดร.วิยะดา  นิตยาเกษตรวัฒน์ และ มัทยา ดีจริงๆ
หนังสือปกอ่อน สภาพ 90%
ซีเอ็ดยูเคชั่น
หนังสือเล่มนี้ว่าด้วยวิธีการที่เราเริ่มต้นจากที่ไม่มีอะไรเลย
และก้าวไปสู่การเกษียณพร้อมอิสรภาพทางการเงิน
ภายในเวลาไม่ถึง 10 ปี ได้อย่างไร

หาคำตอบว่าคุณสามารถทำเช่นเดียวกันนี้ได้อย่างไร

หากคุณไม่ต้องการทำงานหนักไปตลอดชีวิต...นี่คือหนังสือสำหรับคุณ
Powered by MakeWebEasy.com