หญิงร่ำรวย

คุณสมบัติสินค้า:

30 กลเม็ดเคล็ดลงทุนของเหล่าคนดัง

Share

Share

โดย กาญจนา หงส์ทอง
หนังสือปกอ่อน หนา 252 หน้า สภาพ 95% 
พิมพ์ครั้งที่ 1- พ.ศ.2552

ผู้หญิงหลากอาชีพ หลายวัย จะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเงินๆ ทองๆ
ทั้งแง่มุมของการออม ลงทุน และจับจ่ายใช้สอย ไปจนถึงการจัดการกับหนี้
และอีกหลายคนที่บอกถึงกลยุทธ์การลงทุน ไปจนถึงเส้นทาง
ที่จะพาตัวเองให้ฝ่าสินามิเศรษฐกิจระลอกใหญ่ในครั้งนี้ไปให้ได้... 
- มาช่า วัฒนพานิช
- พลอย จริยะเวช
- ศรัณย์รัชต์ วิสุทธิธาดา
- วิภาวรรณ เหล่าธนาสิน
- กุณณัฏฐ์ กุลปรียะวัฒน์
- ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์
- ศิริรัตน์ ณ พัทลุง ต.สุวรรณ
- รังรอง วัณณรถ
- อรพรรณ เหล่าประภัสสร
- อภิศมา ณ สงขลา
- พ.ญ.อัญชุลี ธีระวงศ์ไพศาล
- รุจนา อุทัยวรรณ
- จิณณา สืบสายไทย
- จิรวรา วีรยวรรธน
- จิรอร อัสสรัตน์
- ชลดา เมฆราตรี
- ศิริลักษณ์ พรศิริพันธุ์
- นันทิยา สุคัมภิรานนท์
- นิศารัตน์ สีตะสุวรรณ
- ปิติพีร์ รวมเมฆ
- พรพรรณ รุ่งเรืองบางชัน
- พิทยา วรปัญญาสกุล
- วรัทยา นิลคูหา
- สาธิมา ทานาเบ้
- อนา วงศ์สิงห์
- อรจิรา แหลมวิไล
- อุมาพันธ์ เจริญยิ่ง
- นิศารัตน์ รัตนะศักดิโสภณะ
- วรรณภา รักษ์แก้ว
- ญารินดา บุนนาค
Powered by MakeWebEasy.com