บริหารเงินสดอย่างมืออาชีพ โดย ยรรยง ธรรมธัชอารี

คุณสมบัติสินค้า:

คู่มือการบริหารเงิน

Share

Share

หนังสือปกอ่อน หนา 168 หน้า สภาพ 90%

สำหรับเจ้าของกิจการและผู้บริหารธุรกิจ...
ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารเงินสดของกิจการเชิงปฎิบัติ
ตั้งแต่การใช้ระบบเงินสดย่อย 
การจัดทำประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
การป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับเงินสด
การวิเคราะห์โครงการลงทุนจากกระแสเงินสด
รวมถึงความสัมพันธ์ที่มีต่อความถูกต้องในการจัดทำบัญชีของกิจการ
นอกจากนั้นยังช่วยสร้างความเข้าใจเรื่องความสำคัญของเงินสด
ต่อการบริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ
โดยเสนอแนวคิดเห็นความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์
ระหว่างเงินสดกับการดำเนินธุรกิจทุกๆ ด้าน
เพื่อนำไปสู่การส่งสัญญาณเตือนเกี่ยวกับฐานะเงินสดทั้งในปัจจุบันและอนาคต....
Powered by MakeWebEasy.com