ศาสตร์และศิลป์โน้มใจคนให้ทำตามที่บอก

คุณสมบัติสินค้า:

การชักจูงให้ผู้อื่นคล้อยตามที่เราต้องการ

Share

Share

ครองแผน ไชยธนะสาร : บก.เรียบเรียง
หนังสือปกอ่อน หนา 159 หน้า สภาพ 90%

หนทางสู่การชักจูงบุคคลอื่นให้คล้อยตามคุณ ด้วยความพึงพอใจ
ทั้งด้านธุรกิจและวิถีชีวิตส่วนบุคคล...

กลวิธีและยุทธวิธี ทำให้คุณเป็นต่อ

การพบปะเจรจาระหว่างบุคคล
เป็นกิจกรรมส่วนใหญ่ในชีวิตประจำวัน และการติดต่อทางธุรกิจของเรา
สถานการณ์เหล่านั้น ต้องใช้พลังงาน เวลา
และบ่อยครั้งที่สร้างความไม่พึงพอใจเกิดขึ้นได้
แต่คุณสามารถลดความขัดแย้งในชีวิตประจำวันได้
หากคุณได้เรียนรู้วิธีการและการเลือกใช้ยุทธวิธี
ที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากจุดเด่นของตัวคุณเอง
และจุดด้อยของคู่เจรจาให้มากที่สุด
รวมทั้งวิธีการรับมือเพื่อที่จะสามารถโน้มน้าวให้ผู้อื่นทำในสิ่งที่คุณต้องการ
ด้วยความเต็มใจอีกด้วย

ศาสตร์และศิลป์ โน้มใจคนให้ทำตามที่บอก 
ได้รวบรวมวิธีจัดระบบในประเด็นของ
- การกำหนดเป้าประสงค์ของคุณ
- รู้จุดเด่น จุดด้อย ของตนเอง
- สร้างความมั่นใจ
- เข้าใจ จุดเด่น จุดด้อย ของคู่เจรจา
- ประเมินผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
- การควบคุมการเจราจาทั้งทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์

หนังสือเล่มนี้จะเตรียมความพร้อมให้แก่คุณ
ตราบใดที่คุณพร้อม คุณย่อมไม่แพ้
Powered by MakeWebEasy.com