ปรองดองสร้างได้

คุณสมบัติสินค้า:

เทคนิคการสร้างความปรองดอง

Share

Share

โดย คณาจารย์คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หนังสือปกอ่อน 149 หน้า สภาพ 90%
หนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจถึงธรรมชาติของความขัดแย้ง
และความแตกต่างของแต่ละบุคคลมากขึ้น ต่างวัยต่างสถานะ และต่างบทบาทหน้าที่
ตลอดจนสามารถนำเทคนิคและแนงคิดต่างๆ ไปใช้เพื่อคลี่คลายปัญหา
ป้องกันหรือลดความขัดแย้ง
เปลี่ยนสถานการณ์ที่นำไปสู่ความขัดแย้ง และส่งเสริมให้เกิดความปรองดอง
อีกทั้งยังช่วยให้ผู้อ่านสามารถดูแลรักษาจิตใจตนเองและคนรอบข้าง
ในยามที่ตึงเครียดจากภาวะวิกฤติหรือปัญหาที่เผชิญอยู่ได้
Powered by MakeWebEasy.com