หุ้น 5 พารวย

คุณสมบัติสินค้า:

วิธีวิเคราะห์หุ้น 5 ประเภท เพื่อลงทุนให้ถูกตัว ถูกเวลา

Share

Share

Be Rich with 5 Types of Stocks
เขียนและวาดภาพประกอบโดยคณิต นิมมาลัยรัตน์
หนังสือมือสอง ปกอ่อน หนา 208 หน้า สภาพ 90%
พิมพ์ปี พ.ศ.2555 ThinkBeyond

อ่านแล้วลดความเสี่ยงทันที....
วิธีวิเคราะห์ห์ุ้น 5 ประเภท ลงทุนให้ถูกตัว ถูกเวลา พาร่ำรวย...
- หุ้นโตไว
- หุ้นปันผล
- หุ้นกลับตัว
- หุ้นวัฎจักร
- หุ้นที่มีทรัพย์สินแฝง
การรู้ข้อมูลที่มากเพียงพอไม่ใช่เป็นเพียงการป้องกันความผิดพลาดเท่านั้น
ในทางตรงกันข้ามหากเรารู้ข้อมูลเกี่ยวกับสิงใดให้มากพอ เราอาจนำข้อมูลนั้น
มาสังเคราะห์เป็นหนทางของความสำเร็จด้วยก็ได้
หากท่านที่กำลังเล่นหุ้น การรู้ข้อมูลของหุ้นจึงไม่ใช่เรื่องเสียหาย และเป็นมิตร
ที่ดียิ่งที่ควรมีคู่กายไว้
***การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน**
Powered by MakeWebEasy.com