ดีที่สุดในจุดที่ยืน

คุณสมบัติสินค้า:

โดย ภาววิทย์ กลิ่นประทุม

Share

Share

โดย ภาววิทย์ กลิ่นประทุม
เจ้าของผลงานหนังสือ Best Seller ซีรีส์ ...แกะรอยหยักสมอง รวยหุ้นหมื่นล้าน..
หนังสือปกอ่อน หนา 288 หน้า สภาพ 95% 
พิมพ์ครั้งที่ 1 เดือนธันวาคมพ.ศ. 2555
สำนักพิมพื Stock2morrow

ความมั่งคั่งในชีวิตเริ่มต้นได้ดีที่สุด จากจุดที่คุณยืน
ประสบการณ์จากผู้ประสบความสำเร็จในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์  
ในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ใระดับต่ำ
การลงทุนในหลักทรัพย์จึงเป็นทางเลือกที่ผู้มีเงินออมควรให้ความสำคัญ
เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่สามารถเพิ่มพูนมูลค่าเงินออมของตนให้ได้ดีที่สุด
ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนต้องมีการวางแผนที่ดี
โดยศึกษาข้อมูลเพื่อประการการตัดสินใจการลงทุนอย่างรอบคอบ
และคำนึงถึงความเสี่ยงที่ตนเองสามารถยอมรับได้
ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริม
และพัฒนาความรู้แก่ผู้ลงทุนมาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสร้างผู้ลงทุนคุณภาพซึ่งถือเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของตลาดหุ้นไทย
Powered by MakeWebEasy.com