นารีนครา

คุณสมบัติสินค้า:

พระราชนิพนธ์แปลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Share

Share

พระราชนิพนธ์แปลในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
แต่งโดย ฉือลี่
หนังสือปกอ่อน หนา 178 หน้า สภาพ 90%
นานมีบุคส์

นารีนครา : ใจหญิงแท้แกร่งดังเหล็กกล้า

ตัวละครหญิงสำคัญ 3 ตัว
ตัวแทนหญิงรุ่นเก่า รุ่นกลาง และรุ่นใหม่ ได้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในมิติต่างๆ 
และได้ถ่ายทอดเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
ในกระแสสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อน

ตัวละครหญิงทั้งสามนี้ ได้เรียนรู้จากกันและกัน 
ได้สร้างสายสัมพันธ์และมิตรภาพอันจริงใจเอื้ออาทรต่อกัน
ซึ่งเป็นการสร้างความสุขอันแข็งแกร่ง และคุณค่าอันมั่นคงต่อชีวิต
Powered by MakeWebEasy.com