พระราชอารมณ์ขัน จากพระโอษฐ์

คุณสมบัติสินค้า:

พระราชอารมณ์ขันของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

Share

Share

โดยวิลาศ มณีวัต
หนังสือปกอ่อน 192 หน้า สภาพ 95%
พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2544
สำนักพิมพ์ปิ่นอักษร

ผู้เขียนได้บรรจงเก็บเล็มพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท
ตลอดถึงการตรัสหรือทรงตอบข้อซักถามจากมวลพสกนิกร
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ซึ่งพระองค์ท่านได้ทรงสอดแทรกพระราชอารมณ์ขันไว้อย่างน่าทึ่ง
และควรแก่การเทิดทุนไว้เหนือเกล้าฯ
Powered by MakeWebEasy.com