การตลาด/Marketing

คุณสมบัติสินค้า:

หนังสือการตลาด

ชื่อหนังสือ

Share

การตลาดสำหรับนักปฏิบัติ 
KOTLER ON MARKETTING How To Create, Win, And Dominate Markets
โดย ฟิลิป คอตเลอร์ แปลและเรียบเรียงโดย สายฟ้า พลพายุ
หนังสือปกอ่อน หนา 432 หน้า สภาพ 90% เอ.อาร์.บิซิเนส
คู่มือในการสร้างและกลยุทธ์สู่ความสำเร็จเพื่อความเป็นหนึ่งในตลาด ไม่ต้องหอบตำราเล่มโตก็เรียนรู้เรื่อง
การตลาดได้ในเวลาอันรวดเร็ว เพราะนี่คือคำแนะนำจาก ฟิลิป คอตเลอร์ปรมาจารย์ด้านการตลาดของโลก


การบริหารการตลาด REINVENTING YOUR MARKETING 
by Philip Kotler & Theodor Levitt
หนังสือปกอ่อน 330 หน้า สภาพ 90% 
หนังสือชุด Harvard Business Review สุดยอดเคล็ดลับการบริหารการตลาดที่ดีที่สุดของฮาร์วาร์ด


กลยุทธ์น่านน้ำสีคราม BLUE OCEAN STRATEGY...
โดย W.Chan Kim, Rene'e Mauborgne แปลโดย ศิริวรรณ
หนังสือหนา 305 หน้า สภาพ 90% International Bestseller 
วิธีสร้างสนามชัยแห่งใหม่โดยไม่ต้องแข่งกันไปตาย...บริษัททั้งหลายพากันลงสนามห้ำหั่นกันเพื่อให้กำไรรวมที่
ถาวร บริษัทเหล่านี้สู้กันเพื่อให้ได้ชัยชนะส่วนแบ่งตลาดและเด่นต่างไปจากคู่แข่งรายอื่นๆ แต่ในโลกอุตสาหรรม
ที่แออัดยัดเยียดเช่นนี้ การแข่งขันอย่างเอาเป็นเอาตายไม่ได้ให้สิ่งใดเลยนอกจาก "น่านน้ำแดงฉาน" ไปด้วย
เลือดของคู่ต่อสู้ที่ห้ำหั่นกันอย่างไม่คิดชีวิตที่งวดลงทุกวัน หนังสือเล่มนี้ท้าทายทุกเรื่องที่คุณคิดว่ารู้เกี่ยวกับ
ความสำเร็จเชิงกลยุทธ์ W.Chan Kim และ Renee Mauborgne บอกว่าการแข่งขันกันในน่านน้ำสีแดง
เช่นนี้ไม่ได้นำไปสู่การเติบโตทางผลกำไรในอนาคตแต่อย่างใด หลังการศึกษาเส้นทางกลยุทธ์กว่า 150 สาย
ในช่วงเวลากว่าร้อยปีกับกลุ่มอุตสาหกรรมประมาณสามสิบกลุ่ม คิมกับโมบอร์คเปิดประเด็นว่าบริษัทชั้นนำใน
อนาคตจะประสบความสำเร็จได้ไม่ใช่ จากการห้ำหั่นฟาดฟันคู่ต่อสู้ แต่ต้องสร้าง "น่านน้ำสีคราม" ให้เป็นตลาด
ที่ไม่ต้องแข่งขัน ทว่ามีความสุขงอมพร้อมเติบโตเส้นทางเชิงกลยุทธ์นี้ได้ชื่อว่าเป็น "การคิดริเริ่มทางคุณค่า"
สร้างให้เกิดการก้าวกระโดดที่มีพลังต่อตัวบริษัทและผู้ซื้อ เป็นการปลดปล่อยความต้องการในรูปแบบใหม่
ทำให้การฟาดฟันแข่งขันตกยุคไปเลย


กลยุทธ์น่านน้ำสีขาว WHITE OCEAN STRATEGY 
โดย ดนัย จันทร์เจ้าฉาย
หนังสือปกอ่อน หนา 260 หน้า สภาพ 90% สนพ.ดีเอ็มจี 
กลยุทธ์การตลาดด้วยการใช้คุณธรรมและจริยธรรม โลกไม่มีธุรกิจไม่ได้ แต่ธุรกิจที่ไม่ถูกต้องลงตัวก็ทำให้
โลกเป็นไปไม่ได้....เพราะโลกก็คือธรรมชาติ ธรรมชาติพยายามปรับไปสู่ความถูกต้องลงตัวเพื่อความเป็นไปได้เพราะถ้าไม่ถูกต้องก็จะไม่ลงตัว ติดขัด เจ็บป่วย วิกฤต ล่มสลายนั่นคือเป็นไปไม่ได้ White Ocean Strategy
กลยุทธ์น่านน้ำสีขาว จึงเป็นทางออกของธุรกิจ ที่จะลดความขัดแย้งทั้งหมดลงด้วยการใช้ "คุณธรรม" และ
"จริยธรรม" เป็นตัวช่วยในการบริหารการตลาดพร้อมกับไม่ลืมนำรายได้จากผลประกอบการตอบแทนกลับ
คืนสู่สังคมไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดก็ตาม ตัวอย่างในหลายๆ องค์กรที่เลือกดำเนินธุรกิจด้วยกลยุทธ์นี้
เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า องค์กรนั้นๆ จะได้รับความเชื่อมั่นไว้วางใจ และศรัทธาจากคนในสังคมตอบแทนกลับคืน
มาเช่นกัน โดยไม่ต้องร้องขอ...เป็นพื้นฐานอันมั่นคงแห่งความยั่งยืนขององค์กร....


ปลุกหัวใจกบฏ THE PIRATE INSIDE
by Adam Morgan (ผู้เขียนปลาเล็กกินปลาใหญ่) เรียบเรียงโดย ดนัย จันทร์เจ้าฉาย 
หนังสือปกอ่อน หนา 407 หน้า สภาพ 90% สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี
กลยุทธ์การสร้างวัฒนธรรมผู้ท้าชิงในตัวคุณและองค์กรของคุณ! หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเจาะลึกถึงพฤติกรรม
และคุณลักษณะที่ผู้เกี่ยวข้องกับแบรนด์จำเป็นต้องฝึกฝน ทั้งนี้ก็เพื่อจะสร้างวัฒนธรรมของแบรนด์ผู้ท้าชิงและสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้น โดยครั้งนี้ผู้เขียนได้เปรียบเทียบว่า การสร้างแบรนด์ในรูปแบบที่ไร้ความ
แตกต่างจากผู้อื่นคือการเป็น "ทหารเรือ" ขณะที่การปฎิบัติตามพฤติกรรมและตามคุณลักษณะที่จำเป็นในการ
สร้างแบรนด์คือ การเป็น "โจรสลัดนักสร้างแบรนด์" "โจรสลัดจำเป็น" หรือ "ผู้ท้าชิง" จากการนำสิ่งที่ได้มาใช้ หนังสือเล่มนี้ชี้ว่าการเป็น "โจรสลัด" ไม่ใช่การเป็นผู้ไม่สนใจกฎเกณฑ์ เพียงแต่คนเหล่านี้มีวิธีการของตนเอง
โจรสลัดในชีวิตจริงนั้นมีข้อตกลงที่เรียกว่า "บทบัญญัติ" ซึ่งเป็นกฎระเบียบที่แตกต่างจากในกลุ่ม "กองทัพเรือ" 
และต้องปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังเสนอคำแนะนำเกี่ยวกับพฤติกรรมใหม่ๆ ให้โจรสลัดด้านการ
ตลาดด้วยกล่าวคือ โจรสลัดด้านการตลาดควรมองหาโอกาสจากที่ใดได้บ้าง ตัวอย่างเช่น จะมีวิธีคิดอย่างไร
หากมีงบประมาณและการกระจายสินค้าที่จำกัดและจะยืนหยัดรับมือกับหัวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร
ยิ่งไปกว่านั้น จะจัดการกับ "ช่วงปีแรกที่ยากลำบาก" ได้อย่างไรกล่าวคือ เมื่อมุ่งมั่นที่จะมุ่งหน้าไปยังทิศทาง
ใหม่ๆ แล้ว ทว่าผลลัพธ์ยังไม่ปรากฎออกมาว่าถูกต้องหรือไม่?


มนต์เรียกลูกค้า The e-Royalty
by เอลเลน รีด สมิธ แปลโดย อานุภาพ อิทธิบันลือ
หนังสือปกอ่อน หนา 446 หน้า สภาพ 90%
กลยุทธ์เพื่อการสร้างลูกค้่าขาประจำบนเว็บไซต์


การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด ADVERTISING AND PROMOTION 
by George E. Belch & Michael A. Belch
หนังสือปกอ่อน สภาพ 90%
ตำราการโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด
หนังสือการโฆษณาและการส่งเสริมการตลาดเล่มนี้ แต่งโดย ปรมาจารย์ด้านโฆษณาและการส่งเสริมการ
ตลาด Michael และ Grorge E. Belch ซึ่งเป็นตำราที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการด้าน
โฆษณาและการส่งเสริมการตลาด และได้ถูกนำมาใช้เป็นตำราในมหาวิทยาลัยทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย

การตลาดอย่างที่คุณไม่เคยรู้จัก THE END OF MARKETING AS WE KNOW IT
by Sergio Zyman แปลและเรียบเรียงโดย วีระ สถิตย์ถาวร
หนังสือปกอ่อน หนา 328 หน้า สภาพ 90%
เรียนรู้เรื่องการตลาดในมุมมองที่แตกต่าง จากอดีตผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดโคคา-โคล่า


วิธีจัดทำแผนการตลาด WRITING A MARKETING PLAN
โดย วีรวุธ มาฆาศิรานนท์  
หนังสือปกอ่อน หนา 180 หน้า สภาพ 90%
Expernet Network of Exprerts for Training and Development
ขั้นตอนและวิธีการจัดทำแผนการตลาด แบบมืออาชีพ


กฎแห่งเลขสาม
โดย ดร.จักรดิษฐ์ เซ็ท และ ดร.ราเจนทรา ซิโวเดีย
หนังสือปกอ่อน หนา 320 หน้า สภาพ 90%
ยุทธวิธีเอาตัวรอดและสร้างความเติบโตในตลาดที่เต็มไปด้วยการแข่งขันอย่างดุเดือด หนังสือเล่มนี้จะเปิดเผย
ว่าทำไมทุกตลาดจึงมีผู้ประกอบการยักษ์ใหญ่ 3 รายครองตลาดอยู่ และมีผู้ประกอบการเฉพาะด้านรายเล็ก
จำนวนมากครองตลาดแคบๆ อยู่ร่วมกับผู้ประกอบการรายใหญ่ได้ ส่วนบริษัทใดก็ตามซึ่งตกไปอยู่ตรงกลาง
จะถูกกลืนหรือถูกทำลายไปในที่สุด ผู้แต่งได้รวบรวมเอาประวัติการทำตลาดของบริษัทต่างๆ มารวมเอาไว้เป็น
ที่เดียวได้อย่างน่าประทับใจ จากนั้นทำการนำเสนอโครงสร้างที่มีคุณค่าเพื่อเอาไว้กำหนดนโยบายขององค์กร
ต่างๆ ถ้าหากคุณสามารถระบุได้ว่าบริษัทของคุณอยู่ในจุดใดของโครงสร้างนี้ จากนั้นทำการวางนโยบายให้
สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่หนังสือแนะนำเอาไว้สำหรับบริษัทที่อยู่ในสถานภาพนั้นคุณมีเครื่องมือในการพัฒนา
นโยบายซึ่งมีคุณค่าและรัดกุมอย่างมากในมือถ้าหากคุณไม่อาจบอกได้ว่าคุณกำลังเดินหน้าเพื่อกลายเป็นบริษัท
ผู้เชี่ยวชาญทั่วไปสามอันดับแรกหรือเป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญเรื่องผลิตภัณฑ์หรือการตลาดกันแน่แล้วละก็บริษัท
ของคุณกำลังตกอยู่ในสภาพที่อันตรายอย่างมากแต่ไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงจุดไหนก็ตาม กฎแห่งเลขสามจะช่วยให้
คุณเดินฝ่าหลุมระเบิดและหลุมพรางต่างๆ ได้แน่นอน


การตลาด 3.0 MARKETING 3.0...
by Philip Kotler, Hermawan Kartajaya & Iwan Setiawan 
แปลโดย ณงลักษณ์ จารุวัฒน์
หนังสือปกอ่อน หนา 264 หน้า สภาพ 90% เนชั่นบุ๊คส์ 
From Products to Customers to the Human Spirit
ทำการตลาดอย่างไรให้ "โดนใจ" ลูกค้าตลอดกาล...
การตลาด 3.0 เสนอแนวคิดและวิธีการทำการตลาดรูปแบบใหม่ในภาวะที่สภาพแวดล้อมของโลกเสื่อมโทรม
และผู้บริโภคมีพฤติกรรมตื่นตัวให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมในยุคที่เทคโนโลยี่สื่อสารอิเล็กทรอนิคส์มี
บทบาทสำคัญในชีวิตส่งเสริมให้การติดต่อเชื่อมโยงและแสดงความคิดเห็นโต้ตอบเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย
รวดเร็วซึ่งผู้บริหารองค์กรธุรกิจรวมทั้งนักการตลาดพึงตระหนัก และปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้
"โดนใจ" ลูกค้าในยุคนี้มากขึ้น?


Digital Marketing : Concept and Case Study
โดย ณัฐพล ใยไพโรจน์
หนังสือปกอ่อน หนา 230 หน้า สภาพ 90% (มีเขียนเล็กน้อยที่หน้าแรก) พิมพ์ปี พ.ศ.2559
การตลาดออนไลน์ เนื้อหา...
-เติมความรู้พื้นฐานก่อนก้าวสู่โลก Digital Marketing -รวมเครื่องมือ Digital และเคสตัวอย่างที่เป็นกระแสในโลกออนไลน์ -Content Marketing คอนเทนต์ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง-กระตุ้นยอดขายให้พุ่งด้วย E-mail
Marketing -Social Media สร้างกระแสด้วย Like Comment Share-ดับแบรนด์ดังให้พังด้วยพลัง
Viral Marketing -Mobile & App Marketing สมการเด็ดเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจ


Brand Management
โดย ศรีกัญญา มงคลศิริ
หนังสือปกอ่อน หนา 295 หน้า สภาพ 90%
ศาสตร์แห่งการสร้างแบรนด์ เนื้อหา...
- Brand&Branding - Branding Process -Target Consumer Identification - Brand Design
- Brand Identuty Creation - Brand Building Imprementation - Leveraging the Brand
- Brand Equity - Glossary - Answer


คุณถามคอตเลอร์ตอบ ACCORDING TO KOTLER
by Philip Kotler แปลและเรียบเรียงโดย ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย
หนังสือปกอ่อน หนา 213 หน้า สภาพ 90%
ปรมาจารย์การตลาดเบอร์หนึ่งของโลก ตอบทุกคำถามการตลาด

หมัดเด็ด กลยุทธ์ Below-the-Line
โดย ธีระ ฉกาจนโรดม
หนังสือปกอ่อน หนา 232 หน้า สภาพ 90%
กลยุทธ์การตลาด


การสร้างแบรนด์ 2
หนังสือปกอ่อน 151 หน้า สภาพ 90% พิมพ์ปี พ.ศ.2546
คู่มือการสร้างแบรนด์ เล่ม 2 นี้ เป็นการรวบรวมบทความที่เคยตีพิมพ์ในคอลัมน์ Mraketing Scool
ของนิตยสาร BranAge ในหัวข้อการสร้างแบรนด์ หรือ Branding เพื่อตอบโจทย์ดังกล่าว และเพื่อเป็น
Marketing Tips สำหรับนักธุรกิจ นักการตลาด นักโฆษณา นักเรียนนิสิตนักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจ
ศึกษาทางด้านการตลาด เนื้อหาครอบคลุมถึงกฎในการสร้างแบรนด์ การวางตำแหน่งของแบรนด์และอื่นๆที่เกี่ยวกับแบรนด์


ตลาดยาเชิงยุทธ์
โดย ธีระ ฉกาจนโรดม
หนังสือปกอ่อน หนา 191 หน้า สภาพ 90%
วิเคราะห์ตลาดยา


ตำนานยุทธ์คนโฆษณา
โดย ชาติชาย ศิริพัฒน์ และ จตุพร อุประคำ
หนังสือปกอ่อน สภาพ 90%
ต้นฉบับชีวิตของ "ประกิต อภิสารธนรักษ์" บุรุษผู้เปี่ยมด้วยกลยุทธ์การบริหารสื่อโฆษณาพันธุ์แท้

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้