ยาเสพติด/บุหรี่/หมอ/ยา/การพนัน

คุณสมบัติสินค้า:

หนังสือเกี่ยวกับ ยาเสพติด บุหรี่

ชื่อหนังสือ

Share

กระชากหน้ากากธุรกิจยาข้ามชาติ 1,2
เล่ม 1 กระชากหน้ากากธุรกิจยาข้ามชาติ
The Truth About the Drug Companies by Marcia Angell M.D.
อดีตบรรณาธิการวารสาร New England Journal of Medicine. บรรณาธิการ นพ.วิชัย โชควิวัฒน์ 
หนังสือปกอ่อน หนา 312 หน้า สภาพ 95%
 
หนังสือที่แพทย์ เภสัชกร และบุคลากรสาธารณสุข รวมถึงผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับ"สิทธิบัตรยา" และ FTA ทุกคน
ต้องอ่าน "เพื่อรู้ทันธุรกิจยา" ความจริงเกี่ยวกับบริษัทยา....
- อุตสาหกรรมยาอ้างว่าเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง แต่ทุกๆ ปีบริษัทยามีผลกำไรสูงกว่าอุตสาหกรรมแขนงอื่น เมื่อเปรียบเทียบระยะยาว
- อุตสาหกรรมยาอ้างว่ามุ่งงานนวัตกรรมแต่มียาเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่เป็นยาใหม่จริง ส่วนใหญ่เป็นเพียงยาดัดแปลงจากยาเก่า 
- ตรงข้ามกับที่เชื่อกันอย่างกว้างขวาง บริษัทยาใหญ่ๆ ใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาน้อยกว่าเพื่อการตลาดมาก 
- อุตสาหกรรมยามีอิทธิพลครอบงำแน่นหนาในรัฐสภาและทำเนียบขาว โดยมีนักล็อบบี้มากที่สุดในกรุงวอชิงตัน
มากกว่าจำนวนผู้แทนจากการเลือกตั้งทั้งหมดในรัฐสภา และเป็นผู้บริจาคก้อนโตให้แก่การรณรงค์ทางการเมือง 
- บริษัทยามุ่งกระพือโรคต่างๆ ให้เหมาะกับยาที่ตนจำหน่ายชาวอเมริกันที่ปกตินับล้านพากันเชื่อว่าตนเองมีโรคอย่าง
"โรควิตกกังวล" "โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ" "ความผิดปกติก่อนมีประจำเดือน" และ "โรคกรดในกระเพาะไหลย้อนขึ้น" 
- บริษัทยามีอิทธพลมากมายเหนือสิ่งที่แพทย์ถูกสอนเกี่ยวกับเรื่องยาและการสั่งยา 
- บริษัทยามีบทบาทควบคุมอย่างสำคัญ เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อทดสอบยาของตนในมนุษย์มีเหตุผลที่ดีที่เชื่อได้ว่าการวิจัยจำนวนมาก
ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากบริษัทยามีผลการวิจัยที่อคติ 

เล่ม 2 อุบาย ขายโรค (กระชากหน้ากากธุรกิจยาข้ามชาติ ภาค2) (สินค้าหมด)
Selling Sickness: How the World's Biggest Pharmaceutical Companies Are Turning Us All Into Patients 
by Ray Moynihal & Alan Cassel
หนังสือปกอ่อน 312 หน้า สภาพ 90%
 
สิบเรื่องของอุบายขายโรค ในการเพิ่มยอดขายธุรกิจยา
- ขายไม่เลือกหน้า...โรคคอเลสเตอรอลสูง - โดนัทสำหรับคุณหมอ...ภาวะซึมเศร้า
- การทำงานกับคนดัง...วัยหมดประจำเดือน - การเป็นหุ้นส่วนกับคนไข้...ภาวะซน สมาธิสั้น
- แปลงความเสี่ยงเป็นโรค...ความดันโลหิตสูง - โฆษณาโรค...โรคจิตละเหี่ยก่อนมีประจำเดือน
- ตีกรอบการรับรู้ของสาธารณะ...โรควิตกกังกลสังคม - ตลาดการทดสอบ...โรคกระดูกพรุน
- ทำให้สุนัขเฝ้าบ้านเชื่อง...โรคลำไส้หงุดหงิด - เจาะยางการขาย...โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศในผู้หญิง

ตำราบุหรี่และยาสูบ
Tobacco : Toxicity, Therapy and Prevention
ตำราบุหรี่และยาสูบ- พิษภัย การดูแลรักษาและการป้องกัน
หนังสือปกอ่อน หนา 516 หน้า สภาพ 95% พิมพ์ครั้งแรก เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2556
 

ร้อยเล่ห์เพทุบายบริษัทบุหรี่
หนังสือรวบรวมบทความจากคอลัมน์ "เปิดโปงอุตสาหกรรมบุหรี่" ในวารสาร SMART
เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี โดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
หนังสือปกอ่อน หนา 198 หน้า สภาพ 95% พิมพ์ครั้งแรกพฤศจิกายน 2533
 

จุดประกายเปลี่ยนโฉมประเทศไทยปลอดควันบุหรี่
โดย ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
หนังสือปกอ่อน หนา 277 หน้า สภาพ 90% พิมพ์ครั้งแรก เดือนเมษายน พ.ศ.2553 
 
รวมบทบรรณาธิการจากวารสาร SMART สามสิบปีก่อนหน้านี้ใครสูบบุหรี่จะเป็นคนมีเสน่ห์ น่าเคารพนับถือ
เดินไปไหนดูเป็นที่น่ายำเกรง แต่ในวันนี้ตรงกันข้ามคนสูบบุหรี่กลายเป็นคนไม่น่าเข้าใกล้ และถูกจัดให้อยู่ใน
ขอบเขตพื้นที่แคบๆ ไม่กี่ตารางเมตร ที่คนสูบต่างก็พ่นควันพิษใส่กันเอง คนสูบบุหรี่กลายเป็นคนยอมจำนน
ให้แก่วัตถุมวนเล็กๆ เท่านั้น

เราพร้อม...ไม่ยอมเป็นเหยื่อ
โดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
หนังสือปกอ่อน หนา 198 หน้า สภาพ 90% พิมพ์ครั้งแรก เดือนพฤศจิกายน 
 
รวมบทความจากวารสาร SMART จากข้อมูลการสูบบุหรี่ของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาระบุว่า
ไทยเป็น 1 ใน 15 ประเทศกำลังพัฒนาที่มีอัตราการสูบบุหรี่มากที่สุดและเป็นประเทศ 1 ใน 4 ประเทศ
ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีอัตราการสูบบุหรี่ในนักเรียนสูงที่สุด คือร้อยละ 15.7 เหตุผลสำคัญที่
การสูบบุหรี่ยังคงเป็นปัญหาที่ต้องเยียวยากันต่อไปนั่นก็ด้วยเหตุผล 2 ข้อคือ หนึ่ง บุหรี่เป็นสิ่งเสพติดที่มี
ฤทธิ์ในการเสพติดสูงมาก ผู้ที่ติดบุหรี่แม้อยากจะเลิกก็เลิกได้ยาก และสอง บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายบุหรี่จะทำ
ทุกวิถีทางเพื่อให้ขายบุหรี่ได้ โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น ที่บริษัทหมายมั่นปั้นมือจะเอาเป็นลูกค้าให้ได้ ภายใต้แนวคิด
ที่ว่า "นักสูบวัยรุ่น คืออนาคตของธุรกิจของเรา" ซึ่งเป็นที่มาของจำนวนนักสูบหน้าใหม่วัยเยาว์ที่สูงกว่านักสูบ
กลุ่มอื่นโดยที่เอกสารลับของบริษัทบุหรี่หลายชิ้นระบุไว้อย่างนั้น

โอ้! อลิซ Go Ask Alice (Author : Anonymous)
แปลโดย โรจนา นาเจริญ 
หนังสือปกอ่อน หนา 185 หน้า สภาพ 95% พิมพ์ครั้งที่ 18 เดือนกรกฎาคม 2545 สำนักพิมพ์มติชน
 
เรื่องจริง! บันทึกก่อนตายของเหยื่อยาเสพติด....เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกับเด็กสาวผิวขาววัย 15 ปี
ที่มาจากครอบครัวชั้นกลางที่ฝันว่าสักวันหนึ่งจะได้แต่งงาน มีลูกและครอบครัวที่น่ารัก แต่เมื่อได้ลิ้มรส
ยาเสพติดชีวิตพลิกผันจนฝันยับเยิน ด้วยเหตุการณ์เลวร้ายที่มีทั้งเซ็กซ์และกามารมณ์!!!

งานนี้ทำคนเดียวไม่ได้ YOU CAN'T DO IT ALONE  
by Monsignor William B. O'Brien 
ผู้แปล ดร.สุชาติ จุฑาสมิต หนังสือปกอ่อน 317 หน้า สภาพ 90%  
 
วิธีการของเดย์ทอป เพื่อให้บุตรหลานของท่านพ้นจากยาเสพย์ติด
โครงการเดย์ทอป ของบาทหลวง วิลเลียม บี.โอไบรอัน เสนอความรักแบบเรียกร้องจากทุกคนในกลุ่มของ
ผู้เสพติดยาเอง ผู้เสพติดยาต้องมีความรับผิดอย่างสูง ต้องมีความซื่อสัตย์และมุ่งมั่นสร้างชีวิตสร้าง
ครอบครัว ด้วยวิธีการชุมชนบำบัด

เหยื่อหมอ Complications : A Surgeon's Notes on an Imperfect Scien
by Aturl Gawande แปลโดย นพ.บวรศม ลีระพันธ์
หนังสือปกอ่อน หนา 368 หน้า สภาพ 90% พิมพ์ครั้งที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ.2556 สำนักพิมพ์มติชน
 
เหยื่อหมอ? : ความซับซ้อนของภาวะแทรกซ้อน เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์จริงของศัลยแพทย์ฝีมือดี
อาทูล กาวานดี แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ที่ดึงดูดความสนใจของผู้อ่านมาแล้วทั่วโลกอัดแน่นไปด้วยเบื้องลึก
เบื้องหลังของแพทย์ฝึกหัดที่กำลังก้าวสู่การเป็นศัลยแพทย์มืออาชีพศิลปะของการเป็นแพทย์ โอกาสที่แพทย์
จะเดินออกนอกลู่นอกทางจนเสียคน การจัดการกับความผิดพลาดทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำ
และหลากหลายความลึกลับของการรักษาโรคผ่านการบอกเล่าเรื่องราวกรณีศึกษาของผู้ป่วยที่ผ่านมือเข้ามา
ไม่เว้นแม้แต่ลูกชายของเขาเอง

เวชกรรมอำมหิต
รวบรวมโดย จามจุรี
หนังสือปกอ่อน 159 หน้า สภาพ 80% (ตำหนิ : มีคราบน้ำเล็กน้อยไม่กระทบเนื่อหาด้านใน)
พิมพ์ปี พ.ศ.2544
 
เรื่องจริงจาก 13 หมอฆาตกร ใน 13 ลีลาสังหาร

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้