ธุรกิจขายตรง Amway/MLM/ทั่วไป

คุณสมบัติสินค้า:

รวมหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง

ชื่อหนังสือ

Share

เมตตาทุนนิยม Compassionate Capitalism (สินค้าหมด)
โดย Rich DeVos
หนังสือปกอ่อน สภาพ 95%

วิธีการลอกเลียนแบบ เพื่อนำคุณไปสู่ความมั่งคั่ง

คิดแบบ...ริช เดอโวส (สินค้าหมด)
เขียนโดย แพท วิลเลี่ยมส์ และจิม เดนนี่ แปลโดย จารุวรรณ เทพธานี
หนังสือปกอ่อน สภาพ 90% พิมพ์ครั้งแรก มกราคม 2548
 

แนวความคิด ริช เดอโวส ผู้สถาปนาแอมเวย์และเจ้าของทีมออรืลานโต เมจิกความสำเร็จซึ่งบังเกิดจาก
คุณธรรมในธุรกิจและชีวิต...ริช เดอโวส...เป็นนักคิด นักพูด นักปฎิบัติผู้ที่ยิ่งใหญ่ และได้อยู่ในโลกของธุรกิจ
ขายตรงแอมเวย์มากว่า 45 ปี ริชได้ปฎิบัติตนเป็นแบบอย่างของผู้นำอย่างแท้จริง โดยยึดมั่นหลักการความ
เสมอภาคในเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน และยึดมั่นในเสรีภาพส่วนบุคคล และการค้าเสรีตลอดอายุการทำงาน...
เป็นอัจฉริยะบุคคลซึ่งเป็นแบบอย่างในการสร้างตัวมาด้วยสมองและสองมือเปล่าจนสามารถประสบความสำเร็จ
สูงสุดในระดับโลกด้วยการร่วมกับ เจย์ แวน แอนเดล เพื่อนและหุ้นส่วนทางธุรกิจที่ดีที่สุดของเขาก่อตั้ง
อาณาจักรการตลาดแบบหลายชั้นในนาม "แอมเวย์" ไว้เป็นอนุสรณ์แห่งความสำเร็จและเป็นเครื่องมือในการ
"ก่อร่างสร้างชีวิต" ของคนธรรมดาๆ ที่มีความใฝ่ฝันทุกคน ริชยังเป็นหนึ่งในบุคคลต้นแบบในดวงใจที่นัก
ธุรกิจแอมเวย์ทั่วโลกยึดถือเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตและสร้างธุรกิจส่วนตัวของตนเอง...

ชีวิตธุรกิจเสรี An Enterprising Life (สินค้าหมด)
by Jay Van Andel
หนังสือปกอ่อน สภาพ 90% (มีลายเซ็นต์ผู้เขียน) พิมพ์ครั้งแรก เดือนมกราคม พ.ศ.2544

อัตชีวประวัติ เจย์ แวน แอนเดล หนึ่งในผู้ร่วมสถาปนาแอมเวย์.... หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นสื่อสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับผู้สนใจและเจ้าของธุรกิจทั่วไปทุกท่าน ในการนำศักยภาพที่มีอยู่ในตนเอง
ออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเจริญรุ่งเรืองของ ชีวิต ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
สมดังเจตนารมย์ของผู้เขียนคือ เจย์ แวน แอนเดล หนึ่งในผู้ร่วมสถาปนาแอมเวย์คอร์ปอเรชั่น องค์กร
ธุรกิจขายตรงระดับผู้นำที่มีประวัติความเป็นมายาวนานและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน...
เจย์...กล่าวถึงเจตนารมย์ของเขาไว้ว่า... สิ่งที่ผมต้องการอย่างแท้จริงก็คือเล่าเรื่องอันเป็นเรื่องราวที่แสดงถึง
ศักยภาพในตัวมนุษย์ทุกผู้ทุกนามซึ่งโชคดีพอที่จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ ผู้ที่เต็มใจทุ่มเททำงานหนัก 
ผู้ที่ไม่หวั่นเกรงต่อความล้มเหลว ผู้ที่ยินยอมให้พระเจ้าเป็นผู้นำทางให้ และเป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนพอที่จะ
ยอมรับความช่วยเหลือจากมือที่ยื่นหยิบให้กล่าวโดยสรุปก็คือเรื่องราวของความสำเร็จอย่างแท้จริงมันอาจจะ
ไม่ลงเอยด้วยความมั่งคั่งร่ำรวยทางวัตถุเสมอไป....

สู่ฝันอันยิ่งใหญ่ THE POSSIBLE DREAM (สินค้าหมด)
โดย ชาร์ลส พอล คอนน์
หนังสือปกอ่อน 158 หน้า สภาพ 90% พิมพ์ครั้งที่ 2 - เมษายน 2537
  
เรื่องราวแห่งความสำเร็จของคนอเมริกันในธุรกิจแอมเวย์ หนังสือเล่มนี้เป็นเสมือนตำนานที่เผยความสมบูรณ์แบบ
ความอบอุ่น และเรื่องส่วนตัวของผู้คน ตลอดจนแนวความคิดเบื้องหลังการเจริญเติบโตอย่างพุ่งพรวดของ
แอมเวย์บริษัทที่สร้างปรากฏการณ์ในการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตแบบเดิมๆ ไปสู่ความตื่นเต้น มหัศจรรย์
หลากหลายรูปแบบ ความสำเร็จที่เจย์ต้องการสื่อให้ทราบมิใช่ความสำเร็จในเชิงเศรษฐกิจจากการเป็นเจ้าของ
กิจการแต่เพียงประการเดียว หากคือความสงบสุขในชีวิตจากความเป็นอิสระซึ่งผู้ทุ่มเทและเต็มใจทำงานหนัก
เท่านั้นจึงจะสามารถครอบครองได้....

เชื่อ BELIVE 
โดย ริชาร์ด เอ็ม. เดอโวส และชาร์ลส พอล คอนน์
หนังสือปกอ่อน สภาพ 80%(ขอบหนังสือมีจุดคราบเหลือง)

แนวทางการทำธุรกิจ Amway ค้นพบวิธีประสบความสำเร็จและสานฝันของคุณผ่านความเชื่อใน
- ศักยภาพอันไร้ขีดจำกัด - ธุรกิจการค้าเสรี - ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ - พลังแห่งความเพียร

10 วลีทรงพลังเพื่อคนคิดบวก (สินค้าหมด)
TEN Powerful Phrases for Positive People
โดย ริช เดอโวส
หนังสือปกอ่อน สภาพ 90%
พิมพ์ครั้งแรก มกราคม 2553
 
เพียงแค่การมอบถ้อยคำที่เปี่ยมด้วยความกรุณาก็สามารถเปลี่ยนชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์และลึกซึ้ง

ธุรกิจพันล้านที่คนเมิน (สินค้าหมด)
เขียนโดย วันชัย รุ่งภูวภัทร เรียบเรียงโดย ป๋วย ใจไทย
หนังสือปกอ่อน หนา 292 หน้า สภาพ 90% (ปกรองหน้าหลัง ขอบหนังสือมีจุดคราบเหลืองประปราย)
พิมพ์ครั้ง 3 กุมภาพันธ์ 2550
 
หนทางสู่ความสำเร็จในธุรกิจขายตรง ....โชคชะตาฟ้าลิขิต วิถีชีวิตลิขิตด้วยตนเอง....
- 25 ปีในธุรกิจ บริษัท ศรีไทย ฟู้ด เซอร์วิส จำกัดมียอดธุรกิจ 200 กว่าล้านบาท
- 3 ปีกว่าในธุรกิจระบบเครือข่าย มียอดธุรกิจกว่า 2,000 ล้านบาท
ถ้าคุณเป็นผู้หนึ่งที่แสวงหาโอกาสและความสำเร็จในชีวิต อยากแนะนำให้คุณอ่าน...

ทางเปียกฝนถนนเปียกน้ำ 1-2 (ปกเก่า)
โดย พิบูลย์ ดิษฐอุดม หนังสือปกอ่อน สภาพ 90%
เล่ม 1 หนา 231 หน้า (รองปกด้านในแผ่นแรกมีคราบเหลือง) เล่ม 2 หนา 231 หน้า 
  
ประสบการณ์ของผู้ทำธุรกิจเครือข่าย ร้อยเรื่องราวชวนคิด สำหรับนักธุรกิจเครือข่าย...
บทเรียนชีวิตที่รวบรวมขึ้นจากเรื่องจริงของผู้คนที่ทำธุรกิจเครือข่าย บางเรื่องก็เป็นเรื่องที่เกิดจาก
ประสบการณ์ที่ล้มเหลวและเจ็บปวดบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ให้ข้อคิดที่อาจหนักไปทางสาระ บางเรื่องก็เป็นเรื่องที่
อ่านไปและยิ้มไปได้ ส่วนที่ยากที่สุดในการทำธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายก็คือ การบังคับให้ตัวเราทำงาน
นั่นแหละ ธุรกิจนี้คุณเป็น "เจ้านาย" ตัวเองจริงๆ และถ้าเป็นเจ้านายตัวเองไม่ได้ก็คงต้องกลับไปหาคนอื่นเพื่อ
ให้มาเป็นเจ้านายแทนงานที่จะต้องทำเพื่อความสำเร็จในธุรกิจนี้นั้นเป็นงานพื้นๆ แต่ไม่ง่ายความยากที่สุดของ
ธุรกิจนี้ก็คือ ทำอย่างไรให้ตัวเอง .มีความเชื่อ มีวินัย ตัดสินใจ และลงมือทำ เท่านั้นยากที่สุดอยู่ตรงนี้นี่เอง!!!

ทางเปียกฝนถนนเปียกน้ำ 1-2 (ปกใหม่)
โดย พิบูลย์ ดิษฐอุดม หนังสือปกอ่อน สภาพ 90-95%
เล่ม 1 หนา 236 หน้า เล่ม 2 หนา 236 หน้า (เล่ม 2 มีรอยสก็อตเทปด้านในปกหน้าหลัง)
 
ร้อยเรื่องราวชวนคิด สำหรับนักธุรกิจเครือข่าย...บทเรียนชีวิตที่รวบรวมขึ้นจากเรื่องจริงของผู้คนที่ทำธุรกิจเครือข่าย....

ขายตรงนอกตำรา
โดย ปรีชา ประกอบกิจ หนังสือปกอ่อน สภาพ 90%
 
ประสบการณ์การทำธุรกิจขายตรง

การตลาดแบบเครือข่าย (สินค้าหมด)
โดย พิบูลย์ ดิษฐอุดม หนังสือปกอ่อน สภาพ 90%
 
ระบบการตลาดแห่งอนาคต
...นี่ไม่ใช่เรื่องราวของการขายตรงแบบชั้นเดียวหรือหลายชั้นที่คุณเคยเข้าใจ....
...ไม่จำเป็นอีกแล้วที่คุณต้องผลิตสินค้าเอง...ไม่จำเป็นอีกแล้วที่คุณต้องเป็นผู้นำเข้าสินค้าเอง 
...ไม่จำเป็นอีกแล้วที่คุณต้องมีโนว์ฮาวในการบริหารจัดการของคุณเอง 
...ไม่จำเป็นอีกแล้วที่คุณต้องหาทุนมหาศาลมาเพื่อแข่งกับนายทุนที่ใหญ่กว่า
และไม่จำเป็นอึกแล้วที่คุณต้องมีการจ้างงานเป็นสิบหรือร้อยคน การตลาดแบบเครือข่ายจะเป็นคำตอบสุดท้าย
ในการสร้างธุรกิจร้อยล้านของคุณขึ้นมาได้ และเป็นโมเดิร์นเทรดที่คุณสามารถทำเองได้ เป็นจิ๊กซอว์ตัว
สุดท้ายที่เติมความฝันของคุณให้เป็นจริง... 

การขายสไตล์ Amway
โดย สวัสดิธรรม หนังสือปกอ่อน สภาพ 90%
 
หนังสือเล่มนี้ได้ต้นเรื่องมาจาก Promises To Keep : The Amway Phenomenon and How It Works
ของ Charls Paul Conn. ที่ขายดีมากในอเมริกา...
อิสรภาพ ครอบครัว ความหวัง รางวัล...ธุรกิจขายตรงเป็นโอกาสทองทางการตลาด แต่จะเป็นทองแท้ หรือ
ทองผสมนั้นขึ้นอยู่กับ แนวทางดำเนินธุรกิจของแต่ละบุคคลที่ต้องรู้จักการใช้ศิลปะในการผสมผสานการ
ทำงาน ด้วยสมองและหัวใจในคราวเดียวกันกล่าวคือรู้จักวางแผนกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทาง
ธุรกิจที่วางไว้ขณะเดียวกันก็ต้องพกพาเอาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพประจำใจด้วย...

ล้านเส้นทางสู่ความสำเร็จ AmWay..MILLION WAYS TO SUCCESS 
โดย พัฒนพนธุ์ วงษ์พันธุ์ และสมปรารถนา คล้ายวิเชียร 
หนังสือปกอ่อน หนา 228 หน้า สภาพ 90% พิมพ์ครั้งที่สอง เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2550 สนพ.มติชน 
 
ตัวอย่างผู้ประสบความสำเร็จในการทำ Amway บันทึก 20 ปี ปรากฎการณ์แห่งความสำเร็จทางธุรกิจที่น่าศึกษา...
หนังสือเล่มนี้ไม่ต่างไปจากแว่นขยายที่ส่องลึกลงไปให้เห็นเบื้องหน้า-เบื้องหลัง แห่งความสำเร็จของธุรกิจ
ขายตรงระดับโลก และเป็นหมายเลข 1 ของเมืองไทยว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างในทุกๆ มิติ เพราะถึงที่สุดแล้ว
นอกจากระบบการขายตรงแบบหลายชั้นที่เหมาะสมคุณภาพสินค้าที่แตกต่างการบริหารจัดการที่สอดรับกับ
สถานการณ์ในห้วงเวลาต่างๆ แล้วยังมีเคล็ดลับองค์ความรู้อีกมากมายรวมถึงที่จะลืมไม่ได้เด็ดขาดก็คือ
พลังมหัศจรรย์ของ..."นักธุรกิจอิสระ" ผู้เป็นกลไกสำคัญในการสร้างเครือข่ายและความสำเร็จอย่างยั่งยืน...
ทั้งหมดนั้นคือเส้นทางสายต่างๆ ที่ล้วนนำไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งมีหลากหลายจนนับไม่ถ้วนแม้ความสำเร็จในการ
เดินเข้าสู่ธุรกิจแอมเวย์ หรือธุรกิจเครือข่ายจะไม่มี "สูตรสำเร็จ" หรือเส้นทางที่ออกแบบมาอย่าง "สำเร็จรูป" ก็ตาม...

สู่มหาเศรษฐีในอาณาจักร MLM
โดย สมชาติ กิจยรรยง/ไชยวัชร พัชรพรพงศ์ หนังสือปกอ่อน หนา 319 หน้า สภาพ 90%
 
ธุรกิจ MLM เป็นธุรกิจที่ช่วยสร้างให้หลายคนเป็นเศรษฐี เพราะหนังสือเล่มนี้จะช่วยพลิกจากเบี้ยล่างเป็น
เบี้ยบน จะเปลี่ยนปมด้อยให้เป็นปมเด่น เปลี่ยนชีวิตของท่านใหม่ให้สดใสกว่าวันวาน จากชีวิตลูกจ้าง
คนทำงาน(ธูรกิจ)ส่วนตัว ก้าวไปสู่เจ้าของกิจการหรือนักลงทุน

ธุรกิจ MLM สร้างเงินร้อยให้เป็นเงินล้าน
โดยอภิราษฎร์ ชุ่มมงคล หนังสือปกอ่อน หนา 205 หน้า สภาพ 90% 
  
คนรวยมองหาวิธีสร้างเครือข่าย ในขณะที่คนทั่วไป มองหางานทำ...ในโลกนี้...มีเงินมีทองกองอยู่เยอะแยะ
มากมายทุกหนทุกแห่งทั่วโลก รอคนมีปัญญา...มากอบโกยเอาไป คนจนเป็นล้านๆ คนทำมาหากิน ด้วยความ
ยากลำบากเพราะเขาใช้แรงกายทำงานในขณะที่คนฉลาด...ใช้ปัญญาเข้าไปกอบโกยเงินทองที่มีเป็นหมื่นล้าน
จากธุรกิจขายตรงจนประสบความสำเร็จและร่ำรวยจนคนทั่วโลกอิจฉา......อยากรวย...ต้องคิดให้เป็น...

คุยสู่กันฟัง ความจริงเกี่ยวกับธุรกิจ MLM
โดยจุลพล บุรุษรัตนพันธุ์ หนังสือปกอ่อนหนา 181 หน้า สภาพ 90% สำนักพิมพ์ BOOKBANK
  
ประสบการณ์การทำธุรกิจ MLM ระบบการขายยอดฮิตที่สามารถสร้างคนให้เป็นเศรษฐีได้ในชั่วพริบตา
และ...ทำให้คนล้มละลายได้ในชั่วข้ามคืน เช่นกัน หากคุณผลีผลาม...คุณจะตกหลุมพรางแห่งผลประโยชน์
อันเย้ายวนใจที่รอคุณอยู่เบื้องหน้า MLM สำหรับบางคนคือการ TURN KEY สำหรับบางคนเป็นเสมือน
ลัทธิสำหรับบางคนเป็นสุดยอดกลยุทธ์ทางการตลาด....

MLM บันไดเพชรสู่ความสำเร็จ
โดยสมชาติ กิจยรรยง ปกอ่อน สภาพ 90%
 
ธุรกิจที่จะเป็นทางลัดสู่ความสำเร็จนานับประการ เมื่อคุณมีสินค้าดี แผนการตลาดต่างๆ จูงใจดี ระบบตำแหน่ง
และระบบงานดี นำไปสู่รายได้ดี จากการสร้างพลังมวลชน เริ่มด้วยคนรู้จักเพียงไม่กี่คน ก็สามารถมีเงินล้าน
ได้ในระยะเวลาอันสั้น หนังสือเล่มนี้มีคำตอบสำหรับคุณธุรกิจที่จะนำคุณสู่ ความปราถนาสูงสุดที่จะได้รับ
เช่น เงินทอง ทรัพย์สิน เกียรติยศ

รวย 100 ล้านกับธุรกิจ MLM (สินค้าหมด)
โดย พันโท อานันท์ ชินบุตร 
หนังสือปกอ่อน หนา 168 หน้า สภาพ 90% พิมพ์ครั้งที่ 1- ปี พ.ศ. 2554 ซีเอ็ดยูเคชั่น
 
พบกับวิธีสร้างฐานความมั่งคั่งร่ำรวยในธุรกิจ MLM ระดับโลก ที่ผ่านการค้นคว้าและได้รับประสบการณ์ตรง
ของผู้เขียน จึงนำมาเรียบเรียงให้ทั้งผู้ที่เริ่มต้นทำธุรกิจ MLM และผู้ที่คาดหวังจะขยายธุรกิจให้กว้างขวางใน
ระดับชาติ และก้าวสู่ระดับโลก ได้นำไปต่อรากและเสริมยอดต่อไป นับว่าเป็นคู่มือสู่ความสำเร็จในธุรกิจ MLM,
ธุรกิจประกันชีวิต และธุรกิจประกันภัย ที่ทำธุรกิจเครือข่ายที่ดีที่สุดเล่มหนึ่งในยุคนี้

THE SYSTEM (สินค้าหมด)
The System And Other Tools For Rapid Success In Network Marketing
by DON & NANCY FAILLA
แปลและเรียบเรียงโดย พรนภา จักรวิชย์ธำรง หนังสือปกอ่อน 208 หน้า สภาพ 90%
 
ระบบและเครื่องมือสร้างผลสำเร็จรวดเร็วในตลาดเครือข่าย

55 พลังคิดพิชิตขายตรง
โดยสัพพัญญู กู้ชาติ
หนังสือปกอ่อน สภาพ 90%
 
55 บทชี้แนะสู่เส้นทางแห่งชัยชนะในธุรกิจขายตรง เสริมเขี้ยวเล็บให้ชำนาญงานสิบทิศ เปิดเส้นทางสู่งานขายตรงมืออาชีพ

ธุรกิจเครือข่ายรวยได้ถ้าทำเป็น
โดยสุรศักดิ์ ศิวะนาวินทร์
หนังสือปกอ่อน สภาพ 90%
 
แนวทางการสร้างความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายแบบไทยๆ

MLC พลิกโลก
โดย ฟิล์ม รัฐภูมิ โตคงทรัพย์ และสมคิด รวางกูร
หนังสือปกอ่อน 288 หน้า สภาพ 90%
 
ธุรกิจ MLC- Multi Level Consumer PLATFORM อัจฉริยะ MLC เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของโลก
ที่จะเปลี่ยนประเทศไทย และพลิกโลกทำรายจ่ายให้เป็นรายได้ พาคนทั้งโลกให้ก้าวพ้นจากความยากจน และ
ร่ำรวยเป็นเศรษฐีจากค่าใช้จ่าย ในชีวิตประจำวัน

เลิศล้ำกลยุทธ์ สู่มหาเศรษฐีอาณาจักรเครือข่าย
โดย สมชาติ กิจยรรยง
หนังสือปกอ่อนหนา 304 หน้า สภาพ 90% สำนักพิมพ์ Smart Life
 
แนวทางการทำธุรกิจเครือข่ายรวยเร็ว รวยแรง รวยรวด รวยสะบั้นหั่นแหลก จากหนึ่งสมองสองมือด้วย
กลยุทธ์การเป็นมหาเศรษฐีเครือข่าย...
- เสริมสร้างความมั่งคั่ง มั่นคงและมั่งมีสู่มหาเศรษฐีเครือข่าย
- เสริมสร้างความเข้าใจในกลยุทธ์ในการสร้างธุรกิจเครือข่าย
- เสริมสร้างสู่เศรษฐีจากคำมั่นพันธะสัญญาจากตัวท่านและทีมงาน
- เสริมสร้างพลังทีมงานให้เติบโตจากสินค้า แผนกการตลาดและกลยุทธ์
- เสริมสร้างตัวตนสู่ถนนการเป็นเศรษฐีที่มั่งมีอย่างยั่งยืน ตลอดไป 
เพียงหาเวลาศึกษาให้ล้ำเลิศแล้วทำเพื่อสู่มหาเศรษฐีให้ได้ในระยะเวลาอันสั้น....คำอธิบายการจัดจำหน่ายในระบบขายตรงและการทำตลาดแบบส่งข้อมูลถึงตัวผู้บริโภคโดยตรง
โดย รองศาสตราจารย์สุษม ศุภนิตย์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หนังสือปกอ่อน หนา 143 หน้า สภาพ 90% 
 
พิมพ์เมื่อ เดือนมีนาคม พ.ศ.2547 ภายใต้พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.๒๕๔๕
คำอธิบายกฎหมายขายตรงและตลาดแบบตรงPowered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้