การจัดการโลจิสติกส์ : มิติซัพพลายเชน ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

คุณสมบัติสินค้า:

การบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

Share

Share

Logistics Management : a Supply Chain Perspective
โดย ศ.ดร.ฐาปนา บุณหล้า และนงลักษณ์ นิมิตรภูวดล
หนังสือปกอ่อน สภาพ 90%
การจัดการโลจิสติกส์ : มิติซัพพลายเชน มุ่งเน้นองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ในกระบวนการออกแบบ การวางแผน การจัดหา การจัดการสินค้าคงคลัง การคลังสินค้า
การขนส่ง โลจิสติกส์ย้อนกลับ การบริการลูกค้า การเงิน ระบบสารสนเทศน์เพื่อโลจิสติกส์
ข้อตกลงการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศฉบับใหม่ (Incoterms 2010) 
เหมาะสำหรับนักศึกาา ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ นักบริหาร ผู้จัดการ และผู้สนใจทั่วไป
Powered by MakeWebEasy.com