การทำความเย็นและการปรับอากาศ โดย ผศ.ชูชัย ต.ศิริวัฒนา

คุณสมบัติสินค้า:

ความรู้เรื่องการทำความเย็นและการปรับอากาศ

Share

Share

หนังสือ สภาพ 90%
สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
เเนื้อหาในเล่ม
ภาคทฤษฎ๊
หลักการและพื้นฐานในการทำความเย็น
ระบบต่างๆ ในการทำความเย็น
วัฏจักรทำความเย็นแบบอัดไอ
ส่วนประกอบของระบบทำความเย็นแบบอัดไอ
อุปกรณ์ประกอบและอุปกรณ์ควบคุมในวงจรน้ำยา
สารทำความเย็น
ท่อสารทำความเย็น
ระบบไฟฟ้าและการควบคุม
ท่อน้ำและหอทำความเย็น
ภาระการทำความเย็น

ภาคปฏิบัติ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
เครื่องมือบริการในระบบทำความเย็น
เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
การทำสุญญกาศและการบรรจุสารทำความเย็น
การดูดเก็บสารทำความเย็นในระบบ
การตรวจสอบการทำงานในวงจรน้ำยา
การวิเคราะห์ปัญหาในระบบทำความเย็น
Powered by MakeWebEasy.com