หนีไปจากเสรีภาพ โดยอีริค ฟรอมม์

คุณสมบัติสินค้า:

รากฐานทางจิตวิทยาของระบบเผด็จการ

Share

Share

หนังสือเก่าปกอ่อน สภาพ 85%
พิมพ์ปี พ.ศ.๒๕๓๐ มูลนิธิโกมลคีมทอง
หนีไปจากเสรีภาพ : รากฐานทางจิตวิทยาของระบบเผด็จการ เล่มนี้
แปลเรียบเรียงมาจากบางส่วนของหนังสือ Escape From Freedom ของอิริค ฟรอมม์
ซึ่งเป็นหนังสือที่วิเคราะห์ถึงความหมายของเสรีภาพไว้อย่างลึกซึ้ง
และเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในตะวันตก
แม้ หนีไปจากเสรีภาพ จะมีเนื้อหาหนัก แต่แปลกที่ว่ายิ่งอ่านยิ่งสนุก
แง่มุมทางปรัชญา-จิตวิทยา ชวนให้ติดตามยิ่งนัก
หนีไปจากเสรีภาพ ต้องการไขปัญหาที่ว่า ทำไมเมื่อคนได้เสรีภาพมาแล้ว
เขาจึงยอมละทิ้งเสรีภาพ ไปแอบอิงอยู่กับอำนาจภายนอก หรือเผด็จการทุกรูปแบบ
Powered by MakeWebEasy.com