หลักการ แนวคิด และทฤษฎี การวิเคราะห์สถิติ โดย ผศ.นิมิตร ชื่นชม

คุณสมบัติสินค้า:

ตำราวิชาการที่ครอบคลุมวิชาสถิติ

Share

Share

หนังสือปกอ่อน สภาพ 90%
การวิเคราะห์สถิติเล่มนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาที่ครอบคุมวิชาสถิติไว้อย่างกว้างขวางครบถ้วนพอสมควร
ทั้งในระดับ ปวส. และในระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาทั้งสายบริหารธุรกิจ การวิจัย-ประเมินผล
วิศวกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์ และเกษตรศาสตร์
Powered by MakeWebEasy.com