หลักการศิลปะ โดยธวัชานนท์ ตาไธสง

คุณสมบัติสินค้า:

พื้นฐานด้านศิลปะ สำหรับนักศึกษาและผู้สนใจ

Share

Share

หนังสือปกอ่อน สภาพ 90%
พื้นฐานสำหรับนักศึกษาศิลปกรรม ศิลปะประยุกต์ เซรามิก นิเทศน์ศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ หัตถกรรม สภาปัตยกรรม
สารบัญ
บทที่ 1 สุนทรียศาสตร์และความหมายของศิลปะ
บทที่ 2 การรับรู้ทางการเห็นและโครงสร้างทัศนศิลป์
บทที่ 3 ประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันตก
บทที่ 4 ประวัติศาสตร์ศิลป์ในประเทศไทย
บทที่ 5 การวิเคราะห์ผลงานทัศนศิลป์
Powered by MakeWebEasy.com