สนทนาเยอรมัน โดย รศ.สุนทร โคตรบรรเทา

คุณสมบัติสินค้า:

ฝึกสนทนาภาษาเยอรมัน ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

Share

Share

DEUTSCH KONVERSATION
ปกอ่อน สภาพ 90%(มีประะทับตราที่หน้าแรกและด้านข้าง)
หนังสือสนทนาเยอรมันเล่มนี้
เขียนขึ้นสาำหรับผู้ต้องการเรียนและฝึกฝนการพูดภาษาเยอรมัน ให้ได้ดีในชีวิตประจำวัน
ตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าจนถึงก่อนเข้านอนตอนกลางคืน
เพื่อให้เข้าใจและคุ้นเคยกับคำ กลุ่มคำ และประโยจสนทนาที่ใช้ในการพูดกัน
แต่ละคำ กลุ่มคำ และทุกประโยคมีภาษาไทยเขียนกำกับไว้ เพื่อให้ออกเสียงและสำเนียงได้ใกล้เคียงที่สุด
ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้สามารถเรียนรู้ ฝึกออกเสียง และพูดได้ด้วยตนเองระหว่างคนสองคนหรือเป็นกลุ่ม

Powered by MakeWebEasy.com