การปกครองท้องถิ่นสมัยใหม่ บทเรียนจากประเทศที่พัฒนาแล้ว

คุณสมบัติสินค้า:

ตำราเรียนหลักสูตรการปกครองท้องถิ่น

Share

Share

โดย ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หนังสือปกอ่อน สภาพ 90%

Powered by MakeWebEasy.com