ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ โดยพรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์

คุณสมบัติสินค้า:

ตำราจิตวิทยา

Share

Share

ปกอ่อน สภาพ 90%
พิมพ์ครั้งที่ 6 ฉบับปรับปรุง
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ
ทำให้นักจิตวิทยาพัฒนาการสามารถเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
พัฒนาการของมนุษย์ซึ่งเกิดจากพันธุกรรมหรือสิ่งแวดล้อม...
ความแตกต่างนั้นอาจมาจากวุฒิภาวะที่แตกต่างกัน 
การเข้าใจมนุษย์เป็นกุญแจไปสู่ความสำเร็จในการทำงานกับมนุษย์
ทุกวัย ทุกฐานะ และทุกขีดจำกัดของพันธุกรรม

Powered by MakeWebEasy.com