ผิวเหลืองผิวขาว

คุณสมบัติสินค้า:

โดย ม.จ.อากาศดำเกิง รพีพัฒน์

Share

Share

โดย ม.จ.อากาศดำเกิง รพีพัฒน์
หนังสือเก่าปกแข็ง หนา 178 หน้า สภาพ 90%
พิมพ์ปี พ.ศ.2518
เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่อง "ละครแห่งชีวิต"
ละครที่ต่อสู้ชีวิตในแง่มุมต่างๆ ด้วยความยากลำบากและน่าสงสาร ตั้งแต่วัยเด็ก
ที่ไม่ได้รับความอบอุ่นจากครอบครัว ต้องกลายเป็นเด็กเกเรชอบทางอบายมุข
นานาประการ เมื่อโตขึ้นได้ไปศึกษาต่อต่างประเทศ มีโอกาสได้เป็นนักหนังสือพิมพ์
ที่มีชื่อเสียงฉบับหนึ่งของโลก ส่งผลให้ได้ท่องเที่ยวไปในเมืองสำคัญๆ หลายแห่ง
ได้พบปะผู้คนหลากอาชีพ ได้เห็นภาพชีวิตการทำมาหากิน สภาพภูมิประเทศ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชนชาติต่างๆ เป็นการนำผู้อ่านท่องเที่ยวไปในที่นั้นๆ
ด้วยข้อสำคัญประการหนึ่งที่ มจ.อากาศดำเกิง ได้เน้นกล่าวคือ ความแตกต่าง
ระหว่างชนต่างผิวต่างชาติ ชนผิวขาวจะถือว่าชาติตนเจริญกว่าชาติอื่น และยังมี
ความคิดเหยียดผิวอยู่ไม่น้อย เลยทำให้ มจ.อากาศดำเกิง ปักใจเชื่อว่า ระหว่าง
ชนชาติผิวที่ต่างขนบธรรมเนียมและประเพณีกันนั้น หญิงและชายจะไม่มีวัน
จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเยี่ยงชนผิวเดียวกันได้อย่างเด็ดขาด ซึ่งท่านก็ได้ยืนยัน
ความคิดนั้นในตอนจบของเรื่อง.

Powered by MakeWebEasy.com