หนึ่งได้แรงใจ

คุณสมบัติสินค้า:

๑๐๑ ธรรมทัศน์ ของกวีรัตนโกสินทร์

Share

Share

โดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
ปกอ่อน สภาพ 90% ไม่มีขีดเขียน

หนังสือ หนึ่งได้แรงใจ เป็นความเรียงร้อยแก้วห่อด้วยร้อยกรอง
มีจำนวน 101 ตอน
แต่ละตอนเขียนสั้นๆ แล้วห่อหรือขมวดด้วยกวี ๑ บทจึงเรียกความเรียงแก้วห่อร้อยกรอง

ผู้ตื่น ผู้รู้ ผู้ช์ื่นบาน 
เรียกขานโดยสมมติพระพุทธเจ้า
สัจธรรมความจริงอันพริ้งเพรา
ย่อมมีอยู่ให้เราได้เข้าใจฯ

Powered by MakeWebEasy.com