พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ

คุณสมบัติสินค้า:

หนังสือผลงาน หลวงวิจิตรวาทการ

ชื่อหนังสือ

Share

สวรรค์ยังไม่ทอดทิ้งข้าพเจ้า
หนังสือปกอ่อน 179 หน้า สภาพ 95%
พิมพ์ครั้งแรก - มีนาคม 2545 สร้างสรรค์บุ๊คส์

นวนิยายที่สร้างกำลังใจให้กับคนสู้ชีวิต ที่ไม่คุมแค้นต่อโชคชะตา โชคลาภวาสนา

คืนสวรรค์-วันสวาท
หนังสือปกอ่อน 206 หน้า สภาพ 95%
พิมพ์ครั้งแรก - มีนาคม 2545 สร้างสรรค์บุ๊คส์

ลูกผู้หญิงคนหนึ่ง ที่ประสบเคราะห์ด้วยเรื่องของความรัก แต่ด้วยธาตุของการต่อสู้
เธอจึงต่อสู้กับโลก ต่อสู้กับความรัก และต่อสู้กับสังคมรอบตัว ชีวิตของเธอคือบทเรียน
สำหรับคนสู้ชีวิต

พลีชีพเพื่อชู้
หนังสือปกอ่อน 228 หน้า สภาพ 95%
พิมพ์ครั้งแรก - มีนาคม 2545 สร้างสรรค์บุ๊คส์

ผู้ประพันธ์ได้นำเอาเหตุการบ้านเมือง ยามบ้านแตกสาแหรกขาดนั้นมาเป็นฉากหลัง
ของเนื้อเรื่อง "พลีชีพเพื่อชู้" ท่านอาจจะเห็นได้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้ว่าบ้านเมือง
สิ้นวาสนาชะตาขาด ศัตรูล้างผลาญพินาศจนหมดสิ้นนั้น คนตรงย่อมเป็นเหยื่อของคนคด
ความซื่อสัตย์สุจริต ย่อมพ่ายแพ้ความทรยศ คนที่ซื่อตรงจนเกินไป บางครั้งก็ต้องถึงกับ
การสูญเสียชีวิต เพราะต้องเป็นเครื่องมือของผู้มักใหญ่ใฝ่สูง

มหัศจรรย์ทางจิต
หนังสือปกอ่อน 292 หน้า สภาพ 95%
พิมพ์ครั้งที่ 4 - มิถุนายน 2554 

เป็นเรื่องรุนแรงที่สุดในบรรดาหนังสือจิตวิทยาที่ผู้เขียนเคยเขียนมา สิ่งใดที่ไม่กล้าเขียนในหนังสือเล่มอื่น
ได้นำมาเขียนในเล่มนี้ ด้วยความประสงค์อย่างเดียวคือว่า วิชาการลึกลับต่างๆ เกี่ยวกับทางจิตนั้น โลกเชื่อถือ
มาแต่โบราณดึกดำบรรพ์ และก็ยังเชื่อถือกันอยู่จนกระทั่งบัดนี้ไม่เฉพาะแต่ในประเทศที่ล้าหลังทางการศึกษา
แรื่องดูเหมือนจะกลับตรงกันข้าม ยิ่งในประเทศที่การศึกษาทางวิทยาการสมัยใหม่ก้าวหน้ามากที่สุดกลับหัน
ไปค้นคว้าเรื่องมหัศจรรย์ทางจิตมากที่สุด และบุคคลผู้ที่ทำการค้นคว้านั้น ก็เป็นนักศึกษาทางวิทยาศาสตร์แท้

ผจญชีวิต (สินค้าหมด)
หนังสือปกอ่อน 263 หน้า สภาพ 95%
พิมพ์ครั้งแรก - มกราคม 2543 สร้างสรรค์บุ๊คส์

ชีวิต...มิใช่หมายถึงการต่อสู้เท่านั้น..แต่ต้องฟันฝ่าให้ถึงจุดหมายปลายทางของชีวิตด้วย!!
เมื่อพิจารณาดูเหตุการณ์เหล่านีั้น ยุพเยาว์ก็ยิ่งระลึกถึงสุภาษิตที่เตือนใจว่า
ให้ระมัดระวัง อย่าประมาท โลกเป็นของไม่เที่ยง ทุกอย่างเป็นอนิจจัง คำพระเป็นคำดีอยู่เสมอ
โชคของเธอดีมามากแล้ว ต่อไปนี้ความร้ายอาจจะเกิดขึ้นมากระมัง และก็อาจจะเป็นไปได้
เพราะเรื่องร้ายนั้น เกิดง่ายกว่าเรื่องดี...

กรุงแตก
หนังสือปกอ่อน หนา 120 หน้า สภาพ 95%
พิมพ์ครั้งที่สอง - พฤษภาคม 2545 สร้างสรรค์บุ๊คส์

ผลประโยชน์ ความประมาทหรือความขลาดเขลาของผู้นำชาติที่สร้างความพินาศแก่ชาติไทย...
เป็นเวลานานมาแล้วนานถึง 174 ปี ที่พม่าไม่ได้ย่างเหยียบเข้าถึงชานพระนครศรีอยุธยา
ภาพแห่งการประชิดกรุงศรีอยุธยา เป็นประหนึ่งความฝันเป็นภาพที่ไม่มีใครในบรรดาชาว
ศรีอยุธยาเวลานั้นจะได้เคยเห็นและดูเหมือนจะไม่นึกฝันกันเสียด้วย...

มรสุมแห่งชีวิต
หนังสือเก่า ปกแข็ง หนา 312 หย้า สภาพ 80%
(กระดาษด้านในเหลืองตามเวลา) พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ.2513

"คนที่รู้ เขาไม่เล่า แต่คนที่เล่านั้น ไม่รู้" ข้อความข้างต้นนี้เป็นภาษิตเก่าของอังกฤษ
ซึ่งมีความจริงอยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเกี่ยวกับชีวิต ความเป็นไปในชีวิต
เป็๋นเรื่องลึกลับซัับซ้อน ไม่มีใครรู้จริง นอกจากเจ้าของชีวิตเขาเอง คนเราเห็นหน้ากันทุกวัน
เห็นอาชีพ เห็นการงาน เห็นความสามารถ เรานึกว่าเรารู้ความเป็นไปของเขา รู้นิสัยใจคอ
ของเขาเรานึกว่าเรารู้ทุกๆ อย่างเกี่ยวกับชีวิตของเขา แต่เปล่า เราไม่รู้จริง ความไม่รู้จริง
นั้นมีอยู่สองอย่าง อย่างหนึ่งคือ รู้ไม่เท่าที่เป็นจริง รู้ไม่ตลอดถึงความจริง อีกหลายอย่าง
หลายประการที่ซ่อนเร้นอยู่ อีกอย่างหนึ่งคือรู้เกินความจริง รู้มากไปกว่าที่เป็นจริง ไม่มีใคร
จะรู้ความจริงในชีวิตของใคร นอกจากเจ้าของชีวิตเองและเจ้าของชีวิตนั้นเองตามปรกติเขา...
..ไม่พูด...ไม่เล่า...

รวมเรื่องสั้น ใครฆ่าพระเจ้ากรุงธน
หนังสือปกอ่อน หนา 545 หน้า สภาพ 85% (มีขีดเขียนบางหน้า)
พิมพ์ครั้งที่หก มีนาคม 2544

ผลงานระดับขึ้นหิ้ง ของนักประพันธ์ผู้ยิ่งใหญ่ หลากหลายสาระ อรรธรส และคติเตือนใจ
ภายในเล่มประกอบด้วยเรื่องสั้น 20 เรื่อง
1. น้ำตาของแม่ 2. คืนร้าง-คืนรัก 3. ความรักในกรงขัง 4. ชั่วดีพี่สะใภ้ 5. ลูกชายของแม่
6. หวานใจเจ้าอนุ 7. บทเรียนสร้างชีวิต 8. คู่เก่าเมียรัก 9. บูชารัก 10. แฟนหัวใจ
11. แปดปีภายหลัง 12. ชีวิตคือการต่อสู้ 13. ใครฆ่าพระเจ้ากรุงธน 14. อย่าเล่นกับคำสาบาน
15. กลับบ้านดีกว่า 16. เพลงเก่าเพลงกรรม 17. คลุมถุงชน 18. พูดไปสองไพเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทอง
19. ของรักตกตม 20.เมื่อข้าพเจ้าหนีเมีย

ตามรอยความคิดจากนวนิยายของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ
เรียบเรียงโดย วิจิตรา รังสิยานนท์
หนังสือปกอ่อน 208 หน้า สภาพ 95% 
พิมพ์ครั้งแรก - ตุลาคม 2544 สร้างสรรค์บุ๊คส์

กลั่นถ้อยเรียงร้อยความคิดทางประวัติศาสตร์ จากนวนิยายทุกเรื่องของนักประพันธ์เอกไทย

กำลังใจ 2
หนังสือปกอ่อน หนา 310 หย้า สภาพ 80%

กำลังใจ ชีวิตคือการต่อสู้ที่เต็มไปด้วยอุปสรรคขวากหนาม
"กำลังใจ" คือพลังที่จะแปรเปลี่ยนสู่ชัยชนะได้!
หนังสือ "กำลังใจ" ผลงานของ "พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ" เล่มนี้
ในส่วนภาคที่ 2 เป็นแบบฝึกหัดภาคปฏิบัติให้ผู้อ่านได้สำรวจตัวเอง
วิธีที่ใช้สำรวจตัวเองนั้นก็คือการตอบข้อคำถาม แล้วอ่านบทความอธิบาย

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้