หลักการลงทุน โดย ศ.เพชรี ขุมทรัพย์

คุณสมบัติสินค้า:

ความรู้เรื่องการลงทุนทางการเงิน

Share

Share

หนังสือปกแข็ง 526 หน้า
สภาพ 85% มีจุดเหลืองบริเวณด้านหลังปกหน้า,หลัง และแผ่นรองปกหน้า,หลัง

วัตถุประสงค์ของหนังสือเล่มนี้มีอยู่ 2 ประการ
คือเพื่อใช้เป้นตำราประกอบการบรรยายวิชาหลักการลงทุน
และเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับท่านที่ต้องการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์
เนื้อหาแบ่งได้เป็น 6 ส่วน คือ
องค์ประกอบของตลาดหลักทรัพย์และวิธีการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ลักษณะของหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ
ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน
การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ลงทุน
การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในด้านพื้นฐาน และทางด้านเทคนิค
และส่วนสุดท้ายจะเป็นการสร้าง กลุ่มสินทรัพย์ลงทุน (Portfolio)

สารบัญ
บทที่ 1 การลงทุน
บทที่ 2 ตลาดหลักทรัพย์
บทที่ 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บทที่ 4 องค์ประกอบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บทที่ 5 การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บทที่ 6 ดัชนีราคาหุ้น
บทที่ 7 การซื้อหุ้นด้วยเงินกู้และการขายหุ้นด้วยเงินยืม
บทที่ 8 หลักทรัพย์
บทที่ 9 หุ้นกู้และพันธบัตรธุรกิจ
บทที่ 10 สิทธิในการซื้อหุ้น
บทที่ 11 หลักทรัพย์ที่แปลงสภาพได้และใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น
บทที่ 12 หลักทรัพย์รัฐบาลและหน่วยลงทุน
บทที่ 13 ความเสี่ยงจากการลงทุน
บทที่ 14 อัตราผลตอบแทน
บทที่ 15 ปัจจัยพื้นฐานในการกำหนดมูลค่าหลักทรัพยืลงทุน
บทที่ 16 การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ลงทุน
บทที่ 17 ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจลงทุน
บทที่ 18 การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ ตลาดหุ้น และอุตสาหกรรม
บทที่ 19 การวิเคราะห์บริษัท
บทที่ 20 การพยากรณืผลตอบแทน
บทที่ 21 ช่วงจังกวะในการลงทุน
บทที่ 22 การอ่านแผนภูมิแท่ง
บทที่ 23 การสร้างกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน

Powered by MakeWebEasy.com