ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

คุณสมบัติสินค้า:

หนังสืองานเขียน แนวคิด และเรื่องเกี่ยวกับ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

ชื่อหนังสือ

Share

ฉากญี่ปุ่น
หนังสือเก่ากระดาษเหลือง ปกอ่อน 382 หน้า สภาพ 90%
พิมพ์ปี พ.ศ.2521 สำนักพิมพ์สยามรัฐ

นวนิยายแนวเสียดสีสังคมและการเมืองที่ถูกสร้างขึ้นในยุค
ที่มีการใช้นโยบายต่อต้านลัทธิ "คอมมิวนิสต์"
...ญี่ปุ่น ประเทศเล็กๆ ที่กลายเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลก
ย่อมมีความเป็นมา เป็นอยู่และเป็นไป ที่น่าสนใจเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว....
...ญี่ปุ่นในรัชกาลพระเจ้าเมอิจิ และไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ นั้น
ได้กระทำอย่างเดียวกันในเวลาเดียวกัน การนั้นก็คือ เปลี่ยนแปลงและสร้างความเจริญ
แบบตะวันตกให้แก่บ้านเมืองอย่างรีบเร่ง เหตุจูงใจที่ทำให้ทั้งไทยและญี่ปุ่นต้องทำดังนั้น
ก็เป็นเหตุเดียวกัน คือความกลัวฝรั่งยึดเมืองเอาไปเป็นเมืองขึ้นทั้งไทยและญี่ปุ่นในสมัยนั้น
ฉลาดพอที่จะรู้ความจริงอันสำคัญเกี่ยวกับฝรั่งสมัยนั้น...

ไผ่แดง
หนังสือเก่าปกอ่อน หนา 269 หน้า สภาพ 80%
(มีจุดเหลืองที่ 2หน้าแรกและ 2หน้าสุดท้าย และบริเวณขอบหนังสือ)
พิมพ์ครั้งที่ 15 พ.ศ.2533 สำนักพิมพ์สยามรัฐ

นวนิยายแนวเสียดสีสังคมและการเมืองที่ถูกสร้างขึ้นในยุค
ที่มีการใช้นโยบายต่อต้านลัทธิ "คอมมิวนิสต์"

หลายชีวิต
หนังสือปกอ่อน หนา 248 หน้า สภาพ 90% สำนักพิมพ์ดอกหญ้า

เป็นวรรณกรรมเรื่องหนึ่งที่มุ่งหวังจะปลุกจิตให้ข้อคิดถึงความเป็นไป
ในครรลองของ กรรม หรือ ผลของกรรม
ดังวิถีความเชื่อของชาวพุทธที่ว่า มนุษย์ทุกคนมีกรรมเป็นแดนเกิด
มีกรรมเป็นปัจจัยคอยชักใยอยู่เบื้องหลังให้แต่ละชีวิตต้องโลดเต้นไปตามชะตากรรม
หลายชีวิต...ได้บอกเล่าไว้ถึงเรื่องราวที่หลากหลายของผู้คน ซึ่งแตกต่างกันด้วย เพศ วัย
และอาชีพ แต่ละคนมีภูมิหลังและทางเดินของชีวิตที่แตกต่าง คงมีสิ่งเดียวที่ทุกคนมีเสมอกัน
นั่นคือ กรรม...

โครงกระดูกในตู้
หนังสือปกอ่อน สภาพ 90%
พิมพ์เนื่องในใอกาสทำบุญอายุครบ 5 รอบ ของม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
20 เมษายน พ.ศ.2514

จอนะธัน ลิวิงสตัน นางนวล
โดยริชาร์ด บาร์ก
หนังสือปกอ่อน สภาพ 90%


เปิดหน้ากากคึกฤทธิ์
หนังสือเก่า กระดาษเหลือง มีคราบน้ำด้านล่าง


ทศกัณฐ์ถอดหัว
โดย ณรงค์ จันทร์เรือง
หนังสือปกอ่อน สภาพ 95%
หลากสีสันแห่งชีวิต ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

ประชุมพงศาวดารประชาธิปไตย
หนังสือปกอ่อน หนา 272 หน้า สภาพ 90%
พิมพ์ปี พ.ศ..2554 สำนักพิมพ์ดอกหญ้า

หนังสือประชุมพงศาวดารประชาธิปไตยเล่มนี้ ได้รวบรวมเอาเรื่องราวที่
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ได้พูดไว้ในรายการเพื่อนนอน จากสถานีวิทยุกรมการรักษาดินแดน
เมื่อปี พ.ศ.2505-2509 ท่านได้พูดในตอนกลางคืนทุกคืนเป็นประจำ เวลา 22 นาฬิกาเศษ
ซึ่งจากข่าวที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกวัน ทั้งในและนอกประเทศ เป็นการรายงานข่าว ชนิดตรงไป
ตรงมาหรือเหตุการณ์ที่ชักนำให้เกิดข่าวนั้นขึ้น การพูดได้ผสมผสานความเห็นอันเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ภายในประเทศต่างๆ ที่ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นเหตุการณ์
ทางการเมืองโดยตรงของประเทศที่ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยมาช้านาน
เป็นประเทศที่มีประสบการณ์สูงมีความชำนาญ ในการปกครองตามระบบประชาธิปไตย

สามก๊ก ฉบับนายทุน ตอนโจโฉ นายกฯ ตลอดกาล
หนังสือปกอ่อน หนา 256 หน้า สภาพ 80% (มีตำหนิเล็กน้อย)
พิมพ์ครั้งที่เก้า พ.ศ.2553 สำนักพิมพ์ดอกหญ้า 2000

ผู้เล่าเรื่องนี้ได้เล่าถึงชีวิตคนๆ หนึ่ง ซึ่งถูกประณามว่าเป็นคนใจร้ายอำมหิตมา
เป็นเวลาพันกว่าปี ได้พยายามชี้ให้เห็นว่า คนที่ถูกกล่าวหาว่าร้ายนั้นอาจพิจารณา
ให้เห็นเป็นคนดีด้วยเหตุผลก็ได้ โจโฉเป็นคนธรรมดาสามัญ ย่อมประกอบไปด้วย
ความโกรธ โลภ หลง และความปรารถนาต่างๆ กิเลสต่างๆ เหล่านี้ ได้ทำให้โจโฉ
ปฎิบัติการผิดพลาดไปเป็นครั้งคราว แต่ความผิดพลาดก็ไม่มากหรือน้อยไปกว่าคนอื่นๆ
เหตุที่ความผิดของโจโฉมีผู้ถือมาเป็นเรื่องใหญ่ ก็เพราะโจโฉอยู่ในตำแหน่งใหญ่
เจตนาดีของโจโฉที่มีต่อบ้านเมืองนั้นจึงถูกบดบังไปด้วยข้อครหาของฝ่ายปรปักษ์...

เพื่อนนอน
หนังสือปกอ่อน หนา 240 หน้า สภาพ 90% (มีคราบเทป) สำนักพิมพ์ดอกหญ้า

ถ้าใครจะถามว่า ในกระบวนการเรื่องสั้นทั้งหมดที่ผมเอามาใส่ไว้ในเล่มนี้ 
ผมรักเรื่องไหนมากที่สุดผมก็เห็นจะต้องยอมรับว่าผมรัก เรื่อง "มอม"... 
เรื่องในเล่ม.-
1. กบกายสิทธิ์ 2. ฆาตกรรมก้นครัว 3. แผ่นดินมหัศจรรย์
4. นิทานแสนกวน-เกาะร้างทางรัก 5. ศิลปินเอก 6. นรกที่สวรรค์ลืม 7. เรื่องผี - ผี
8. บ้านนอกเข้ากรุง 9. มอม 10. น้ำตานักการเมือง ฯลฯ

คนรักหมา
หนังสือปกอ่อน หนา 250 หน้า สภาพ 90% 
พิมพ์ครั้งที่ 1 โดยสำนักพิมพ์ดอกหญ้า 2000 กรกฎาคม 2543

ความรักหมานั้น พอได้ยินวาจาของกันก็เข้าใจกันรู้กันได้ เเละความรักหมานั้นเป็นสากลโดยเเท้ ไม่ขีดขั้นด้วยชนชั้นหรือลัทธิ

ห้วงมหรรณพ
หนังสือปกอ่อน หนา 220 หน้า สภาพดี 90%
พิมพ์ปี พ.ศ.2554 สำนักพิมพ์ดอกหญ้า

"ห้วงมหรรรพ" เนื้อแท้ของหนังสือเล่มนี้มีความหมายลึกซึ้ง อาจจะโน้มนำไปในทางปรัชญาหรือแวดวงชีวิต
อะไรทำนองนั้น และก็เป็นจริงดังว่าคือ เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ส่วนใหญ่ จะพูดถึงเรื่องของชีวิต ไม่ว่าคนหรือ
สัตว์และเลยไปถึงพืช ซึ่งกล่าวถึง ตัณหาราคะเชื่อมโยงทำให้เกิดชาติเกิดภพเข้าทำนองที่คนเรามักจะพูดกันว่า "เวียนว่ายตายเกิด"

นิกายเซน
หนังสือปกอ่อน หนา 136 หน้า สภาพดี 90%
พิมพ์คนั้งแรก กรกฎาคม ปี พ.ศ.2554 สำนักพิมพ์ดอกหญ้า

โลกเราเต็มไปด้วยคนหลงผิด เมื่อหลงผิดแล้วก็เพ้อทำอะำรต่ออะไรผิดวิสัยคนต่างๆ นึกว่าแกลบเป็นข้าวสุก
หลงหยิบมาเปิบ ถึงตอนจะเปิบแทนที่จะเอาใส่ปาก กลับเอาไปใส่หู...เซน ได้แต่สะกิดให้รู้ตัว

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้