คู่มือ 7 อุปนิสัยให้วัยรุ่นเป็นเลิศ

คุณสมบัติสินค้า:

คู่มือชนะชีวิตในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของวัยรุ่น โดย SEAN COVEY

Share

Share

The 7 HABITS of Highly Effective TEENS...
โดย SEAN COVEY
เรียบเรียงโดย อมรรัตน ศรีสุรินทร์
บรรณาธิการโดย จันทร์ชัย ถวิลพิพัฒน์กุล
หนังสือปกอ่อน สภาพ 85%(มีจุดเหลืองที่ขอบหนังสือเล็กน้อย)
คู่มือชนะชีวิตในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของวัยรุ่น...
วัยรุ่นช่างเป็นวัยช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อแห่งชีวิตที่เต็มไปด้วยความท้าทายรอบด้าน
มีทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีรอท้าพิสูจน์ลิ้มลองอยู่เบื้องหน้า
ยิ่งโลกพัฒนาก้าวหน้าไปเท่าใด สิ่งท้าทายก็ล่อแหลมมากขึ้นเท่านั้น
ปัญหาวัยรุ่นจึงเป็นปัญหาที่รุนแรงและซับซ้อนขึ้นทุกที...
ความกังวลของพ่อแม่ในการเลี้ยงดูวัยรุ่นซึ่งเป็นวัยมหัศจรรย์ที่ท้าทายความสามารถในการเลี้ยงดู
เพราะเด็กสมัยนี้มีความคิดอ่านเป็นของตนเองมากขึ้น
แต่ทำอย่างไรเล่าเราจึงจะหล่อเลี้ยงให้เขามีทัศนคติแบบ "คิดเป็น" ด้วย
ซึ่งจะช่วยก่อให้เกิดประโยชน์อย่่างมากมายทั้งต่อตนเองและสังคมต่อไป....
Powered by MakeWebEasy.com