กลยุทธ์น่านน้ำสีขาว โดย ดนัย จันทร์เจ้าฉาย

คุณสมบัติสินค้า:

กลยุทธ์การตลาดด้วยการใช้คุณธรรมและจริยธรรม

Share

Share

WHITE OCEAN STRATEGY
โดย ดนัย จันทร์เจ้าฉาย 
หนังสือปกอ่อน หนา 260 หน้า สภาพ 90%
สนพ.ดีเอ็มจี 
โลกไม่มีธุรกิจไม่ได้ แต่ธุรกิจที่ไม่ถูกต้องลงตัวก็ทำให้โลกเป็นไปไม่ได้....
เพราะโลกก็คือธรรมชาติ
ธรรมชาติพยายามปรับไปสู่ความถูกต้องลงตัวเพื่อความเป็นไปได้
เพราะถ้าไม่ถูกต้องก็จะไม่ลงตัว ติดขัด เจ็บป่วย วิกฤต ล่มสลาย
นั่นคือเป็นไปไม่ได้...
White Ocean Strategy กลยุทธ์น่านน้ำสีขาว
จึงเป็นทางออกของธุรกิจ
ที่จะลดความขัดแย้งทั้งหมดลงด้วยการใช้ "คุณธรรม" และ "จริยธรรม"
เป็นตัวช่วยในการบริหารการตลาด
พร้อมกับไม่ลืม นำรายได้จากผลประกอบการตอบแทนกลับคืนสู่สังคม
ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดก็ตาม
ตัวอย่างในหลายๆ องค์กรที่เลือกดำเนินธุรกิจด้วยกลยุทธ์นี้
เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า องค์กรนั้นๆ จะได้รับความเชื่อมั่นไว้วางใจ
และศรัทธาจากคนในสังคมตอบแทนกลับคืนมาเช่นกัน โดยไม่ต้องร้องขอ...
เป็นพื้นฐานอันมั่นคงแห่งความยั่งยืนขององค์กร....
Powered by MakeWebEasy.com