เก่งอังกฤษ 4 ทักษะ อ่าน เขียน พูด แปล

คุณสมบัติสินค้า:

อ่าน เขียน พูด แปล ภาษาอังกฤษ

Share

Share

โดย ทีม Life Balance
หนังสือปกอ่อน 584 หน้า สภาพ 90%
พิมพ์ปี พ.ศ.2556
สำนักพิมพ์ LifeBalance
เรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษรอบด้าน
อ่าน เขียน พูด แปล ได้ไม่ยากด้วยตัวคุณเอง
อ่าน เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ในการเรียน การทำงาน
เขียน ทักษะการเขียนที่ไม่ควรมองข้าม ไวยากรณ์เบื้องต้นที่ควรรู้
พร้อมเทคนิคการเขียนภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
พูด บทสนทนาภาษาอังกฤษ ในสถานการณืเบื้องต้นที่ควรรู้
แปล การแปลภาษาอังกฤษ ที่คุณสามารถฝึกฝนได้ด้วยตัวคุณเอง

Powered by MakeWebEasy.com