คนทำไวน์ โดยโชคชัย วนภู

คุณสมบัติสินค้า:

กรรมวิธีการผลิตไวน์

Share

Share

Winemaker
โดย โชคชัย วนภู
นันทกร บุญเกิด
ลำไพ ดิษฐวิบูลย์
ปกอ่อน สภาพ 90%
กรรมวิธีการผลิตไวน์ ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงการลงทุนทำเป็นธุรกิจ
สอดแทรกความรู้มากมายเกี่ยวกับวิชาการด้านเคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา
ตลอดจนเทคโนโลีชีวภาพ
ซึ่งผู้เขียนเสนอตั้งแต่การเริ่มต้นในระดับพื้นฐานจนถึงขั้นการปรุงรสชาติ
การผลิตไวน์องุ่นแดงและขาว ไวน์ผลไม้ชนิดต่างๆ
นอกจากนี้ยังมีการทำสาโท การทำลูกแป้ง
ขั้นตอนการขออนุญาผลิตและจำหน่ายจากกรมสรรพสามิต

Powered by MakeWebEasy.com