ยังเตอร์กของไทย

คุณสมบัติสินค้า:

หนังสือเก่า พิมพ์ปี พ.ศ.2522

Share

Share

พลเอกวัลลภ โรจนวิสุทธิ์ เขียน
หนังสือเก่า หนา 316 หน้า สภาพ 80% (กระดาษด้านในเหลืองตามกาลเวลา)
พิมพ์ครั้งที่สอง พ.ศ. 2522
ขอให้รับทราบความจริงเสียตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปว่า
คณะบุคคลที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดการปฎิรูปฯ เมื่อ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙
และการปฎิวัติเมื่อ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๒๐ นั้น
เขาเรียกตัวเองว่า "กลุ่มทหารหนุ่ม" หาใช่ "ยังเตอร์ก" ไม่ ...

Powered by MakeWebEasy.com