เรื่องไม่ยากถ้าอยากเรียนเก่ง

คุณสมบัติสินค้า:

คู่มือพัฒนาการเรียนด้วยตนเอง

Share

Share

โดย ร.ศ.ประธาน วัฒนวาณิชย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บรรณาธิการ
หนังสือปกอ่อน 256 หน้า สภาพ 90%
คู่มือในการพัฒนาการเรียนด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนมัธยมปลายและนิสิตนักศึกษาทุกระดับ
- การเรียนรู้วิธีการเรียน
- การใช้ความคิด
- การอ่านและเทคนิคในการอ่านตำราเรียน
- การจดคำบรรยาย
- การเขียน
- การสอบ
- การเรียนในระดับอุดมศึกษา
- เทคโนโลยี่สารสนเทศกับการเรียนการสอน
Powered by MakeWebEasy.com