เราพร้อม...ไม่ยอมเป็นเหยื่อ

คุณสมบัติสินค้า:

หนังสือรณรงค์การไม่สูบบุหรี่

Share

Share

โดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
หนังสือปกอ่อน หนา 198 หน้า สภาพ 90% 
พิมพ์ครั้งแรก เดือนพฤศจิกายน 
รวมบทความจากวารสาร SMART
...
จากข้อมูลการสูบบุหรี่ของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาระบุว่า
ไทยเป็น 1 ใน 15 ประเทศกำลังพัฒนาที่มีอัตราการสูบบุหรี่มากที่สุด
และเป็นประเทศ 1 ใน 4 ประเทศในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ที่มีอัตราการสูบบุหรี่ในนักเรียนสูงที่สุด คือร้อยละ 15.7 

เหตุผลสำคัญที่การสูบบุหรี่ยังคงเป็นปัญหาที่ต้องเยียวยากันต่อไป
นั่นก็ด้วยเหตุผล 2 ข้อคือ
หนึ่ง บุหรี่เป็นสิ่งเสพติดที่มีฤทธิ์ในการเสพติดสูงมาก
ผู้ที่ติดบุหรี่แม้อยากจะเลิกก็เลิกได้ยาก
และสอง บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายบุหรี่จะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ขายบุหรี่ได้
โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น ที่บริษัทหมายมั่นปั้นมือจะเอาเป็นลูกค้าให้ได้
ภายใต้แนวคิดที่ว่า "นักสูบวัยรุ่น คือ อนาคตของธุรกิจของเรา"
ซึ่งเป็นที่มาของจำนวนนักสูบหน้าใหม่วัยเยาว์ที่สูงกว่านักสูบกลุ่มอื่น
โดยที่เอกสารลับของบริษัทบุหรี่หลายชิ้นระบุไว้อย่างนั้น
Powered by MakeWebEasy.com