สายฝนกลางพายุที่แล้งร้อน

คุณสมบัติสินค้า:

โดย นิรันศักดิ์ บุญจันทร์

Share

Share

โดย นิรันศักดิ์ บุญจันทร์
หนังสือปกอ่อน หนา 208 หน้า สภาพ 90%
เรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์แฟนตาซี...
เรื่องทั้ง 7 เรื่องในหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้เขียนโดยอาศัยจินตนาการและพื้นฐาน
แห่งความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังสคมยุคปัจจุบัน ขณะเดียวกันก็ผสมผสานกับ
ความน่าจะเป็นไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งในอนาคตเป็นการเชื่อมโยงระหว่าง
จินตนาการกับความเป็นจริง ด้วยรูปแบบลีลาเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์แฟนตาซี
ที่มุ่งเน้นไปในเรื่องของผลกระทบต่าง ๆ ที่มีต่อสังคมมนุษย์เป็นประเด็นหลัก
Powered by MakeWebEasy.com