พลอยพราวแสง

คุณสมบัติสินค้า:

โดย กฤษณา อโศกสิน 

Share

Share

โดย กฤษณา อโศกสิน 
หนังสือปกอ่อน หนา 310 หน้า สภาพ 80%
(ขอบหนังสือมีจุดเหลืองประปราย มีประทับเลขที่ เขียนวันที่ปกรองด้านใน)

พฤติกรรมความรักของพ่อแม่ ที่ส่งผลในด้านกลับอย่างคาดไม่ถึง...
เป็นจุดเรืองรองของขอบฟ้าใหม่ เป็นพลอยเม็ดงามที่จะต้องส่งแสงพราวขึ้นอีก
ให้ได้ในวันหนึ่งข้างหน้า
คนที่ถูกฟ้องเป็นคดีครึกโครมมันมีแค่หยิบมือเดียวเท่านั้น คนอื่นๆ ที่กินแล้วไม่ถูกฟ้อง
ยังเดินลอยชายอยู่ได้นี่มากมาย อาจสอดคล้องกับยุคสมัยที่เราต่างถามหาความซื่อสัตย์
สุจริตและคุณธรรมซึ่งนับวันจะสวนทางกับความเป็นจริงในการดำรงชีวิต...เพราะไม่เพียง
แค่ความอยู่รอดทุกครอบครัวล้วนอยากมีหน้าตาและศักดิ์ศรีทัดเทียมกับผู้คนในสังคม
เดียวกัน...
พลอยพราวแสง...อีกความหมายหนึ่งของคุณค่าที่มากกว่าความเป็นนวนิยาย
สำหรับครอบครัว...
Powered by MakeWebEasy.com