หลายสิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้

คุณสมบัติสินค้า:

หนังสือธรรมะประยุกต์ โดยอาจารย์บุญมี พวงเพชร

Share

Share

หลายสิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้ ไอน์สไตน์ไม่เคยพบ
ซิกมันด์ ฟรอยด์ไม่เคยเห็น ชาลส์ ดาร์วินไม่เคยเจอ
โดย อาจารย์บุญมี พวงเพชร
หนังสือปกอ่อน 216 หน้า สภาพ 95% 
พิมพ์ปี พ.ศ.2554
สำนักพิมพ์ ThinkBeyond
ความรู้ของนักวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่สมบูรณ์
เพราะไม่ครอบคลุมกระบวนการของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด
ยังขาดด้านจิตใจอยู่มาก
แต่ความรู้ของพระพุทธเจ้านั้นครอบคลุมทั้งหมด
ทั้งรูปธรรมและนามธรรม ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนกระทั่งถึงจุดสิ้นสุด
และสุดท้ายที่สำคัญที่สุด พระองค์ทรงแนะนำ
วิธีหยุดวงจรแห่งวิวัฒนาการแห่งการเกิด
ด้วยการกำจัดกิเลสที่อยู่ในจิตใจของมนุษย์ให้หมดสิ้นไป
แล้ววงจรแห่งวิวัฒนาการจะหยุดลง มนุษย์จะไม่มาเกิดอีก
ชาตินี้จะกลายเป็นชาติสุดท้ายของการวิวัฒนาการ

Powered by MakeWebEasy.com