คนในกรม

คุณสมบัติสินค้า:

โดย ถวัลย์ มาศจรัส

Share

Share

โดย ถวัลย์ มาศจรัส
หนังสือปกอ่อน หนา 360 หน้า สภาพ 90%
พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2533

นวนิยายเรื่องนี้อยู่ที่การแสดงให้เห็นความมักใหญ่ใฝ่สูงของข้าราชการ

ความคิดหลักหรือแก่นเรื่องของนวนิยายเรื่องนี้
อยู่ที่การแสดงให้เห็นความมักใหญ่ใฝ่สูงของข้าราชการในกรมและในกระทรวง
จะว่าไปแล้วสามารถตั้งชื่อเรื่องเสียใหม่ว่า "คนในกระทรวง" แทน "คนในกรม" ก็ได้
เพราะขอบเขตของเนื้อหามิได้เกี่ยวพันอยู่แค่เพียงกรมเดียว

อาชีพรับราชการในกรมหนึ่งย่อมก่อให้เกิดประสบการณ์ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบอย่างมาก
จึงสามารถที่จะนำมาเป็นข้อมูลในระดับมหาศาลเพื่อเขียน "คนในกรม" ได้อย่างสะใจ...
Powered by MakeWebEasy.com