อมตะ

คุณสมบัติสินค้า:

นวนิยายรางวัลซีไรต์ประจำปี พ.ศ.2543

Share

Share

โดย วิมล ไทรนิ่มนวล
หนังสือปกอ่อน 222 หน้า สภาพ 90 %
สำนักพิมพ์สามัญชน
นวนิยายรางวัลซีไรต์ประจำปี พ.ศ.2543
นวนิยายเชิงจินตนาการถึงโลกอนาคต
เกี่ยวกับการแสวงหาความเป็นอมตะเกี่ยวกับชีวิต
โดยใช้รูปแบบวิวาทะระหว่างแนวคิดบริโภคนิยม
กับแนวคิดทางศาสนาของโลกตะวันออก
โครงเรื่องหลักคือการทำโคลนมนุษย์ในอนาคต
และการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ
อันนำไปสู่ปัญหาด้านมนุษยธรรมและจริยธรรม
Powered by MakeWebEasy.com