ร่มไม้ริมคลอง

คุณสมบัติสินค้า:

โดย กนกวลี พจนปกรณ์ 

Share

Share

โดย กนกวลี พจนปกรณ์ 
หนังสือปกอ่อน หนา 439 หน้า สภาพ 90% 
พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก สิงหาคม 2544

พ่อแม่คือร่มโพธิ์ร่มไทร บ้านคือศูนย์รวมใจ
จะทำอย่างไร...จึงจะรักษาทุกสิ่งไว้ดังเดิม... 
กระแสชีวิตพัดเปลี่ยนแปลงไม่เว้นวัน มีเพียงไม้ใหญ่มั่นคงเท่านั้นที่จะยืนหยัดอยู่ได้
แม้ความร่ำรวยและความสบายจะเป็นความต้องการของคนหลายคน แต่คงไม่ใช่
สำหรับ...เขา...เพราะสิ่งเหล่านั้นแลกไม่ได้กับหลายชีวิตที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นครอบครัว
เขา แต่ครั้งนี้...กลับเป็นเพียงผู้คนที่หลงวนเวียนอยู่ในสังคมจอมปลอมถูกหล่อหลอม
เป็นทาสความฟุ้งเฟ้อไม่เว้นแม้แต่...พ่อแม่...ร่มโพธิ์แก้วของครอบครัวที่วันนี้่เป็นเพียง
...ร่มไม้ริมคลอง...พร้อมโอนเอน ล้มครืนตามกระแสน้ำที่พัดมา...
Powered by MakeWebEasy.com