ทวารวดีในอีสาน

คุณสมบัติสินค้า:

ประวัติศาสตร์อีสาน

Share

Share

โดย ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง
หนังสือปกอ่อน 280 หน้า สภาพ 95%
พิมพ์ปี พ.ศ.2558
สำนักพิมพ์มติชน
องค์ความรู้ "ศิลปะทาราวดีในอีสาน" ยังมีความสับสนหลายประการ
เช่น ทาราวดีในภาคกลางนั้น คือหนึ่งเดียวในสยามประเทศ
และมีอำนาจเหนือทาราวดีในอีสาน จนทำให้มีแบบแผนศิลปะเดียวกันทั้งหมด
ทั้งที่ในความเป็นจริงมีข้อแตกต่างกันหลายประการ
หรือทาราวดีในอีสานแตกต่างจากวัฒนธรรมเขมรโดยสิ้นเชิง ก็ไม่ใช่เช่นกัน
หนังสือเล่มนี้จะช่วยไขความสับสนเหล่านี้ให้กระจ่างชัด
ถึงตัวตนและอัตตลักษณ์ของทาราวดีในอีสาน
ที่ซึ่งนำเอาศิลปะทาราวดีในภาคกลางและศิลปะเขมรมาผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละลุ่มน้ำในภูมิภาคแห่งนี้
Powered by MakeWebEasy.com