ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย

คุณสมบัติสินค้า:

ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย

Share

Share

A History of Thailand
โดย คริส เบเคอร์ และ ผาสุก พงษ์ไพจิตร
หนังสือปกอ่อน 416 หน้า สภาพ 90%
มติชน
หนังสือประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย เล่มนี้
ผู้เขียนทำให้เราเห็นภาพเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยได้กระจ่างชัดขึ้น
ผ่านภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย ครอบคลุมทุกมิติ
ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมือง
นับตั้งแต่ก่อนที่ "รัฐชาติ" จะถือกำเนิดขึ้น จนถึงการกำเนิด "รัฐชาติ(ไทย)"
และถูกขับดันให้สำแดงพลังตัวตนจนซึมลึกอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันของคนในชาติอย่างแนบเนียน
อธิบายถึงสาเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดวิกฤติทางการเมืองและเศรษฐกิจหลายครั้งหลายครา
วิพากษ์ความซับซ้อนในการเปลี่ยนขั้วอำนาจแย่งชิงความเป็นผู้นำ
และกำหนดทิศทางในการบริหารประเทศโดยกลุ่มทุนใหม่
จนพัฒนามาสู่ "การเมืองเรื่อง(สองสี) ของคนไทยทุกคน" ในยุคปัจจุบัน

กระทั่งไม่ว่าเราจะเดินไปบนถนนสายไหน ตรอกซอกซอยใด 
ก็มักจะได้ยินคนพูดถึงความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย
บ้างก็พูดถึงเหตุการณ์ทางการเมือง นักการเมือง พรรคการเมือง
และนโยบายต่างๆ ของพรรคนั้นพรรคนี้ เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆ นานา
ตามแต่การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของแต่ละคน
ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กก็เกิดชุดความคิดหลากหลาย
แรกๆ อาจสื่อสารกันเฉพาะกลุ่มในสิ่งที่คิดเห็นตรงกัน
จากนั้นก็แพร่กระจายสู่วงกว้างอย่างรวดเร็ว

หากเราไม่ได้มองแต่เพียงว่า ความแตกต่างทางความคิดที่แบ่งขั้ว
แบ่งฝักแบ่งฝ่ายเช่นนี้ ทำหน้าที่แสดงความแตกแยกของผู้คนในสังคมเท่านั้น
เพราะอีกนัยหนึ่งอาจกล่าวได้ว่า
ความเห็นต่างเหล่านี้ กำลังทำหน้าแสดงถึง "พัฒนาการ" ด้านการเมือง
การปกครอง ของผู้คนทุกชนชั้นในสังคมได้เป็นอย่างดี

และหวังว่าพลังของการอ่านโลก อ่านความจริง
จะสามารถพัฒนายกระดับความคิดของผู้คนในสังคมให้หลุดพ้นจากความทรงจำเก่าๆ
ที่เราควรเรียนรู้ได้จากประวัติศาสตร์
Powered by MakeWebEasy.com