ดุซงญอ ๒๔๙๑ ถึงตากใบวิปโยค

คุณสมบัติสินค้า:

เรื่องราวของดุซงญอ หมู่บ้านเล็กๆ ใกล้เทือกเขาสันกาลาคีรี โดย ภิกษุณีวรมัย กบิลสิงห์

Share

Share

หนังสือปกอ่อน 191 หน้า สภาพ 90% 
พิมพ์ครั้ง 2 - กุมภาพันธ์ 2548 (พิมพ์ใหม่เป็นครั้งแรก ในรอบ ๕๖ ปี)
สำนักพิมพ์ร่วมด้วยช่วยกัน 
บทเรียนจากบันทึกประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญ จากความร้าวฉานแห่งอดีต
สู่การเรียนรู้ เพื่อความสมานฉันท์ของปัจจุบัน
...
ดุซงญอเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่อิงแอบอยู่ใกล้เทือเขาสันกาลาคีรี ในอำดเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
เกือบทั้งหมดของคนที่นั่นนับถือศาสนาอิสลาม
บุคคลภายนอกจะรู้จักแผ่นดินตรงนั้นก็จากโศกนาฏกรรมในอดีต
ท่ามกลางความแคลงใจว่านอกเหนือจากพลังเร้นลับของพิธีกรรมแล้ว
ยังมียิ่งใดอีกที่ทำให้ชาวบ้านลุกขึ้นทำสงครารมพลีชีพกับอำนาจแห่งรัฐไทยในวันนั้น
Powered by MakeWebEasy.com